Zahlavi

NĚMECKO - Stipendia DAAD

29. 03. 2017

DAAD vypisuje nově i jarní termín uzávěrky pro podávání žádostí o individuální stipendia.
 
Uzávěrka 1. května 2017 se týká stipendijních programů:
a vztahuje se na pobyty, které by se měly uskutečnit v intervalu prosinec 2017 – květen 2018.
 
Žádost o individuální stipendia DAAD včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de, přes konkrétní nabídku stipendijního programu.
 
Kompletní texty výběrového řízení lze najít na webu www.daad.cz v sekci „Stipendia“ – „Stipendia DAAD“, dále také  v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.
 
Pro více informací kontaktujte DAAD-Informationszentrum Prag:
 
Lenka Drugová
DAAD-Informationszentrum Prag
Masarykovo nábř. 32
110 00  Praha 1
Tel.:    +420 224 931 182
Fax:    +420 224 931 183
Web:    www.daad.cz