Zahlavi

Může za otřesy země člověk nebo příroda? Odpověď zná nový patent seismologů

16. 06. 2017

Evropský patent je výsledkem společného výzkumu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a společnosti Seismik s.r.o. S jeho pomocí dokáží vědci zjistit, zda je za vznik zemětřesení odpovědná příroda, nebo je vyvolala lidská aktivita, tedy například hornická činnost, vtláčení kapalin do hlubinných vrtů, stavby přehrad a další.

„Tento poznatek může být důležitý nejen pro určení odpovědnosti za případné škody, ale umožní také provozovatelům aktivit, které mohou zemětřesení vyvolat, včas toto nebezpečí rozpoznat a vhodnými opatřeními předejít negativním důsledkům,“ uvedl ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR Josef Stemberk. „O využití patentu se uvažuje například při experimentálním projektu na využívání geotermální energie, který se v současné době připravuje v Litoměřicích,“ doplnil ředitel.

„Jde o metodiku, která umožňuje změřit závislost mezi pozorovanou seismicitou a lidskou aktivitou. Umíme tak objektivně kvantifikovat, zda otřesy země vyvolala skutečně ta určitá zkoumaná činnost,” řekl autor metodiky Leo Eisner. Podle něj obě organizace mohou díky patentu uplatnit unikátní služby v oblastech rozvoje geotermální energie, těžby břidlicového plynu, injektáže odpadních vod, ale třeba i v hornictví či provozu vodních přehrad.

Přirozená seismicita je vyvolaná procesy uvnitř země, které lidská aktivita neovlivňuje, zatímco vyvolaná seismicita je buď spuštěna, nebo přímo způsobena člověkem. Většina známých zemětřesení na světě je přirozená (například ničivé zemětřesení na Haiti v roce 2010 s více než sty tisíci obětí), příkladem vyvolaných zemětřesení mohou být otřesy vyvolané při hydraulickém štěpení prvního vrtu na břidlicový plyn ve Velké Británii v roce 2011. Tato zemětřesení naštěstí nezpůsobila žádnou škodu na majetku ani zranění.

Vysoce aktuální problematika vzniku a rozvoje seismicity vyvolané hydraulickým štěpením řeší v současné době odborníci v rámci experimentu ETH Zürich v podzemní laboratoři Grimsel ve Švýcarsku. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR se experimentu spoluúčastní.

Evropský patent Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Seismik s.r.o. má číslo 2834672. Tento patent bude dále uplatněn v národních státech, včetně Velké Británie a Španělska.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR