Zahlavi

Ministryně financí navštívila Ústav přístrojové techniky

27. 05. 2019

V pátek 24. května 2019 navštívily Ústav přístrojové techniky AV ČR Alena Schillerová, ministryně financí ČR a místopředsedkyně vlády ČR, a Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky.

Návštěvu přivítal Pavel Zemánek, zástupce ředitelky pro vědecko-výzkumnou činnost a  vedoucí oddělení „Mikrofotonika“ Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) AV ČR, který oběma dámám představil současné výsledky a úspěchy ÚPT. Byl také představen strategicky významný investiční projekt EQ-tech (poskytovatel MŠMT) i příprava Národní strategie pro kvantové technologie.

Poté si návštěva prohlédla některá oddělení ÚPT. Exkurzi zahájili v oddělení Mikrofotoniky, kde vědci předvedli hostům holografický endoskop. „Holografický endoskop poskytuje unikátní pohled do nitra živých organismů pomoci optického vlákna o tloušťce lidského vlasu. Současně nabízí rozlišení umožňující pozorovat mikroskopické detaily, jako jsou například jednotlivá spojení neuronu v mozku,“ objasnil Tomáš Čižmár, vedoucí skupiny Komplexní fotoniky.

Pavel Jurák, vedoucí oddělení Medicínských signálů, ministryni financí i předsedkyni AV ČR přiblížil výzkum a práci svých kolegů. „V oddělení se zabýváme měřením a zpracováním signálů v medicíně. Hostům jsme představili původní technologie využívající špičkové akviziční systémy a metody strojového učení pro přesnou diagnostiku onemocnění srdce a mozku. Tyto technologie umožňují zavádění selektivní a přitom neinvazivní léčby s vysokým socioekonomickým efektem,“ poznamenal Pavel Jurák.

Další kroky návštěvy vedly do laboratoří Elektronové mikroskopie. Prvním zastavením zde byla prohlídka unikátní laboratoře UHV SLEEM (Ultravysokovakuový mikroskop SLEEM) a UHV SLEEM/ToF (Ultravysokovakuový mikroskop SLEEM/Time of Flight).Mikroskop UHV SLEEM, familiárně zvaný „Mamut“, je zcela unikátní zařízení pro pozorování čistých povrchů vzorků, které bylo vyvinuto a zkonstruováno přímo na ÚPT.

upt_navsteva02

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a ministryně financí Alena Schillerová
si prohlížejí Ústav přístrojové techniky AV ČR

Následujícím bodem programu byla laboratoř vysokorozlišovací rastrovací elektronové mikroskopie a charakterizace materiálů (Magellan) a laboratoř environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (EREM), vybavená speciálně upraveným mikroskopem Quanta 650FEG.

Odtud se hosté přesunuli do laboratoří Kvantových technologií, kde se návštěva setkala s týmem laserového chlazení atomů. „Paní ministryni jsme představili experimentálni optické atomové hodiny, které výzkumný tým připravuje pro zapojení do Evropské sítě pro přenos času a které budou přispívat např. ke zpřesnění navigačních systémů,“ uvedl Josef Lazar, člen Akademické rady AV ČR a vedoucí oddělení Koherenční optiky ÚPT. Ondřej Číp, vedoucí skupiny Koherentní lasery a interferometrie, představil dále výzkum kvantových simulátorů, které jsou určeny pro řešení složitých matematických úloh, jako je např. konstrukce či testování algoritmů pro vysoce bezpečné komunikace po datových sítích.

Závěrem návštěvy hosté diskutovali s vedením ÚPT o tématech, které jsou pro dnešní dobu velmi aktuální, jako jsou například způsob financování vědy, problémy veřejné podpory ve výzkumu či výběrová řízení.

Připravila: Pavla Schieblová, Ústav přístrojové techniky AV ČR
Foto: Ústav přístrojové techniky AV ČR

Přečtěte si také