Zahlavi

Mezioborovost ve veřejném zájmu. Vědci představili tři programy Strategie AV21

24. 10. 2022

Společnost čelí mnoha výzvám, jejichž řešení je zdánlivě v nedohlednu. Na aktuální problémy reagují v Akademii věd ČR interdisciplinární programy Strategie AV21. Tři z nich představila konference, která se uskutečnila v prostorách Akademie věd na Národní třídě v Praze 21. října 2022. Na setkání s podtitulem Špičkový výzkum ve veřejném zájmu badatelé prezentovali výstupy ukončených programů Kvalitní život ve zdraví a nemoci a Diagnostické metody a techniky a probíhajícího programu Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy.

V úvodu přivítala účastníky předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Vyzdvihla, že Strategie AV21 přispívá k řešení současných problémů, propojuje instituce a umožňuje multidisciplinární přístup k řešení společensky relevantních problémů.

Interdisciplinarita je základ
U zrodu Strategie AV21 stál bývalý předseda Akademie věd ČR a nynější senátor Jiří Drahoš. „Uvědomili jsme si tehdy, že Akademie věd by se měla profilovat jako instituce, jejímž hlavním posláním je provádět špičkový výzkum ve veřejném zájmu. S touto reflexí jsme spojili i přípravu Strategie AV21, která využívala mezioborových a meziinstitucionálních synergií. V nich jsme se snažili reagovat na společenské problémy,“ zmiňuje pohnutky, které vedly k založení iniciativy. Úspěch Strategie AV21 podle něj potvrzuje odezva z politické a podnikatelské sféry i ze zahraničí.

Politická řešení se však často přijímají bez vědeckých podkladů, postěžovala si ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Přitom množství společenských problémů i jejich náročnost se stále zvyšují. „Pokud využijeme kapacit vědců a multidisciplinární přístup – právě tak, jak je Strategie AV21 nastavená – můžeme mnoho výzev úspěšně vyřešit,“ věří ministryně.


Konferenci navštívila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Kvalitní život s epilepsií
Vlastní konferenci zahájil příspěvkem Kvalitní život ve zdraví i nemoci Jakub Otáhal z Fyziologického ústavu AV ČR. Představil výsledky programu QUALITAS, jehož hlavním koordinátorem je jeho domovský ústav. Spolupracují na něm kromě pracovišť Akademie věd ČR i pražské nemocnice. Za největší úspěch označil Jakub Otáhal založení Epilepsy Research Centre Prague. Cílem projektu je zlepšení života epileptiků a jejich rodin, zaměřuje se ale také na edukační a popularizační aktivity v dané oblasti.

Metody pro praxi
Místopředsedkyně Akademie věd Ilona Müllerová z Ústavu přístrojové techniky AV ČR představila program Diagnostické metody a techniky. Vědci se v něm zabývají výzkumem metod, technik a nástrojů pro diagnostiku, metrologii, zobrazování a analýzu v oblasti živé i neživé přírody. Spolupracují se subjekty, které metody používají. Program tedy spojuje těsně vědu a praxi. Jako jeho výsledek se například každoročně koná Podzimní škola elektronové mikroskopie, největší škola svého druhu na světě.

Konflikty a výzvy
Některé výstupy programu Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy prezentoval Jindřich Krejčí ze Sociologického ústavu AV ČR. Projekt Pražské fórum pro romské dějiny je platformou pro sdílení poznatků z dané sféry. Unikátní je i ve světovém měřítku, jelikož se do jeho založení tématu romské historie nevěnovala zvláštní pozornost. Dalším výsledkem je vedle Pražského fóra pro romské dějiny například vydání ceněné arabsko-české didaktické příručky Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví.

Základní programový rámec Strategie AV21 s mottem „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ formulovala Akademie věd ČR roku 2014. Od té doby jej rozvíjí s ohledem na aktuální otázky a potřeby, v současné době zahrnuje patnáct programů. Závěrem konference předseda Rady Strategie AV21 Jiří Plešek z Akademické rady AV ČR vyzdvihl výbornou práci badatelů, kteří návrhy pro programy předkládají – momentálně je jich však čtyřnásobný „převis“ oproti počtu, které Strategie AV21 může podpořit. Rozhovor s Jiřím Pleškem na téma Strategie AV21 si můžete přečíst ve starším čísle časopisu AB / Akademický bulletin.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-1

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-1

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-10

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-10

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-12

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-12

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-2

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-2

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-21

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-21

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-22

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-22

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-23

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-23

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-27

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-27

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-28

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-28

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-29

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-29

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-4

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-4

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-42

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-42

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-43

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-43

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-46

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-46

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-47

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-47

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-52

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-52

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-54

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-54

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-56

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-56

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-57

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-57

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-59

2022-10-21_Konference strategie AV21_web-59

Přečtěte si také