Zahlavi

Mezi novými členy prestižní organizace EMBO jsou tři z Akademie věd ČR

10. 07. 2023

Julius Lukeš z Biologického centra AV ČR a David Staněk s Hanou Hanzlíkovou z Ústavu molekulární genetiky AV ČR se stali novými členy Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO). Trojici nových českých zástupců doplňuje Dalibor Blažek z CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. V prestižní komunitě EMBO je v současné době zastoupeno více než 2000 vědkyň a vědců z celého světa. Letos přibylo 69 nových, z toho 4 z Česka, což je nebývalý úspěch. Celkový počet členů působících v České republice stoupl na 16. 

EMBO je organizace sdružující molekulární biology, která podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě v Evropě i mimo ni. Zvolení nových členů oznámila organizace v tiskové zprávě 4. července 2023, oficiálně je přivítá na výročním zasedání v německém Heidelbergu ve dnech 25.–27. října 2023.

„Tito pozoruhodní vědci a vědkyně odhalili molekulární tajemství života, prohloubili naše chápání zdraví a nemocí a připravují půdu pro další objevy a inovace. Jejich úspěchy posilují zásadní roli, kterou hraje výzkum v oblasti věd o živé přírodě v životě občanů v Evropě i ve světě,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka EMBO Fiona Watt.

Julius Lukeš vystudoval parazitologii na Univerzitě Karlově v Praze a od roku 1987 pracuje v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, kde založil výzkum molekulární parazitologie. Je členem Učené společnosti ČR, American Academy for Microbiology (od roku 2014) a European Academy of Microbiology (od roku 2015), v roce 2018 byl zvolen zástupcem American Association for the Advancement of Science.


Julius Lukeš z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR (CC)

O jeho výzkumech jsme psali mimo jiné zde:

Čeští vědci rozluštili unikátní „chybnou“ DNA dosud neznámého parazita 

Ceny AV ČR si převzali Julius Lukeš, Vladimír Wagner, Martin Franc a další

Hana Hanzlíková vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a obor molekulární a buněčná biologie na univerzitě v Bernu ve Švýcarsku. Zkoumá poškození DNA u rakoviny a neurodegenerativních nemocí. Pracovala v Anglii, Dánsku nebo ve Švýcarsku. Vede oddělení dynamiky genomu v Ústavu molekulární genetiky AV ČR.


Hana Hanzlíková z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (CC)

O jejích výzkumech jsme psali mimo jiné zde:

Naše věda musí sloužit pacientům. Říká vědkyně, která posunula léčbu rakoviny

David Staněk vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Zabývá se zejména RNA sestřihem, což je jeden ze základních molekulárně biologických dějů. Mutace v genech, které se podílejí na sestřihu DNA, zapříčiňují různé choroby, například retinitis pigmentosa, která může vést ke slepotě.  


David Staněk (uprostřed nahoře) vede oddělení biologie RNA v Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

O jeho výzkumech se více dozvíte například ve videu Akademie věd ČR:

 

Nebo v publikaci RNA – temná hmota v naši buňkách. Nakladatelství Academia, Edice: Věda kolem nás [pdf]

Z 16 členů EMBO působících v České republice můžeme dále jmenovat Evu Bártovou z Biofyzikálního ústavu AV ČR nebo Jiřího Forejta, Petra Svobodu a Václava Pačesa z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Seznam všech členů najdete na webových stránkách EMBO.  Členové EMBO například hodnotí žádosti o financování a působí v radě EMBO a odborných výborech.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: EMBO, Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie označené CC jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také