Zahlavi

Mendelovi vděčím za to, že jsem se stal virologem

10. 07. 2018

Světoznámý virolog Hans-Georg Kräusslich v Praze převzal čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Profesor Hans-Georg Kräusslich, rodák z německého Pasova, vede na univerzitní klinice v Heidelbergu Centrum infektologie a jeho velkým tématem jsou molekulární mechanismy životního cyklu viru HIV. Již v roce 1989 etabloval v Heidelbergu svoji první pracovní skupinu, která zkoumala tehdy nové onemocnění AIDS, a posléze stál u zrodu účinných virostatik proti HIV. Svoje práce publikoval v prestižních časopisech jako Nature a Science.


Hans-Georg Kräusslich (vlevo) s místopředsedou AV ČR Zdeňkem Havlasem

„Tato cena má pro mě velký význam, a nejen proto, že ji získávám od Akademie věd, ale zejména proto, že nese jméno zakladatele genetiky Gregora Mendela, který ovlivnil moji ranou kariéru,” řekl při přebírání ceny v prostorách Akademie věd v Praze Hans-Georg Kräusslich. Vzpomínal, jak na sklonku 70. let jako student lékařské školy při univerzitě v Mnichově experimentoval v oblasti genetiky a molekulární biologie, později molekulární virologie. Tehdy ještě podle svých slov nebyl rozhodnutý, jakou cestu si vybere – zda se stane akademikem, nebo se zaměří na klinickou praxi. K vědecké dráze ho pak nasměroval zejména jeho postdoktoranský pobyt na Newyorské státní univerzitě ve Stony Brooku, kde poznal své klíčové učitele.

V mezinárodním poradním sboru

Hans-Georg Kräusslich je autorem klíčových objevů týkajících se pochopení mechanismu aktivace virové proteasy z HIV, jemné struktury zralé i nezralé virové částice HIV, mechanismu vstupu virionů do hostitelské buňky i úlohy hostitelských proteinů napadené buňky v životním cyklu viru.


Slavnostní ceremoniál se konal v prostorách Akademie věd na Národní třídě

Hans-Georg Kräusslich vždy úzce spolupracoval s českou virologickou školou. Už jako student poznal profesora Jana Svobodu a jejich přátelský vztah trval celý Svobodův život. Virolog Kräusslich, který se letos dožívá významného jubilea šedesáti let, je také členem mezinárodního poradního sboru Ústavu organické chemie a biochemie, o jehož rozkvět se zasloužil.

„Bez vás a vaší pomoci by naše pracoviště nebylo v tak vynikající kondici, v jaké se dnes nachází,“ řekl při předávání medaile místopředseda Akademie věd ČR a bývalý ředitel ústavu Zdeněk Havlas.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR