Zahlavi

Medaile a ceny Josefa Hlávky získaly osobnosti z Akademie věd

16. 11. 2023

Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR převzala 16. listopadu 2023 Medaili Josefa Hlávky. Významné ocenění uděluje nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových osobnostem české vědy a umění tradičně na lužanském zámku u Přeštic v předvečer státního svátku České republiky – Dne boje za svobodu a demokracii.

V lužanském zámku se uskutečnil tradiční listopadový ceremoniál, během něhož správní rada nadace zakladatele a mecenáše České akademie pro vědy, slovesnost a umění (předchůdkyně Akademie věd ČR), vyznamenává mimořádné vědce a vědkyně.

Medaili Josefa Hlávky obdržela Eva SemotanováHistorického ústavu AV ČR. Patří mezi renomované specialistky v oborech historická geografie, historická kartografie a dějiny kartografie. Významně se zasloužila o jejich rozvoj a dokázala je postavit na mezinárodně srovnatelnou úroveň. Od roku 1984 působí v Historickém ústavu AV ČR, který v letech 2012–2017 vedla jako ředitelka, v současnosti je vedoucí Výzkumného centra historické geografie. Vybudovala rozsáhlou a mezinárodně vysoce ceněnou mapovou sbírku.

ES_uprava
Eva Semotanová z Historického ústavu AV ČR v září letošního roku převzala mimo jiné také medali Za zásluhy o Akademii věd ČR.

Úsilí historického geografa popisuje Eva Semotanová jako mravenčí práci, která vyžaduje trpělivost a pečlivost – a to nejen při zakreslování, ale i při hledání v archivech a soukromých sbírkách: „První mapy vznikly už v pravěku, ve středověku znamenalo jejich vlastnictví prestiž, zatímco v současnosti je mnoho materiálů dostupných na pár kliknutí.“

Místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek při ceremoniálu ocenil mimořádnou kariéru Evy Semotanové a množství vědeckých publikací, monografií, učebnic i atlasů, které během své kariéry připravila. Mezi její stěžejní díla patří například Akademický atlas českých dějin, který získal mimo jiné ocenění Magnesia Litera za nakladatelský počin.  

Foto1_uprava
Ceremoniál v sále Českého kvarteta na zámku v Lužanech

„Když si uvědomím, kolik nepříznivých událostí se v současnosti ve světě děje, jsem rád, že se můžeme na chvíli zastavit a užít si oslavu vědy. Navíc v prostorách lužanského zámku, který je spojený se zakladatelem a mecenášem předchůdkyně Akademie věd. Přál bych si, abychom osobnosti formátu Josefa Hlávky nacházeli i mezi současnými podnikateli a aby oceněným vydržel zápal pro jejich výzkumy,“ vyzdvihl Ondřej Beránek.

Medaili Josefa Hlávky převzali dále Jiří Hlaváč z Akademie múzických umění, Milena Černá a Libuše Dušková z Univerzity Karlovy a Václav Janda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Příběh jednoho etymologického slovníku
Dva a půl tisíce hesel, čtyři dekády badatelské práce a tři generace jazykovědců. Etymologové z Ústavu pro jazyk český AV ČR v loňském roce dokončili Etymologický slovník jazyka staroslověnského, nyní Nadání jejich počin ocenilo Mimořádnou cenou Josefa Hlávky.

Cenu získali Eva Havlová, Adolf Erhart a Ilona Janyšková, podle které bývají rozsáhlé vědecké etymologické slovníky zpravidla týmovou záležitostí: „U autorství více osob se jako jisté negativum projevuje, že hesla, byť se zpracovávají podle předem stanovených pravidel, nejsou a ani nemohou být jednotná. Každé tak nese pečeť svého autora.“ Vyvrcholením úsilí nejmladší generace by byl převod slovníku do elektronické podoby, aby se tak zpřístupnil i širší skupině zájemců, pro které může být pátrání po původu a historii slova dobrodružstvím. Více o práci na slovníku se dočtete zde.

Foto2_uprava
Na snímku zleva: Helena Karlíková a Ilona Janyšková z Ústavu pro jazyk český AV ČR, vpravo ředitel pracoviště Martin Prošek

Ocenění pro nadějné badatele
Mezi laureáty Cen Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy ani letos nechyběli mladí vědečtí pracovníci z Akademie věd ČR – ocenění získali Eva BednářováÚstavu organické chemie a biochemie, Nikola JajcayÚstavu informatiky, Matěj MiláčekEntomologického ústavu BC, Boris MoskovićMasarykova ústavu a Archivu a Petr NejedlýÚstavu přístrojové techniky.

Ceremoniál patřil rovněž udílení tzv. „trvalých legátů“ – tradiční finanční dotace městu Přeštice na podporu školství a kultury, klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického na podporu talentovaných studentů a Národnímu muzeu v Praze na doplnění sbírek.

Text: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Petr Králík, Josef Landergott a Ondřej Beránek, Akademie věd ČR

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také