Zahlavi

Masaryk, Přemyslovci i český „dolar“. Akademie věd ocenila historiky

06. 12. 2019

Renomovaný historik středověku a archeolog Petr Sommer, francouzský znalec dějin Československa Alain Soubigou a odborník na raný novověk Petr Vorel v pátek 6. prosince obdrželi význačné medaile Akademie věd ČR.

Petr Sommer získal medaili De scientia et humanitate optime meritis, Alain Soubigou a Petr Vorel pak oborovou medaili Františka Palackého. „Medaile neudělujeme každému, je to náročný výběr a v případě těchto tří laureátů nebyly vůbec žádné pochybnosti. Jsou to ti nejlepší z nejlepších,” uvedla na slavnostním ceremoniálu předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Jako Karlův most

Poté už následovalo laudatio na Petra Sommera, které přednesl známý historik František Šmahel. Připomněl velké Sommerovy pracovní úspěchy: jako archeolog a pozdější ředitel Archeologického ústavu vedl velké terénní výzkumy českých středověkých klášterů, podílel se na monumentální knize o budování českého státu Přemyslovci, napsal knihu o Svatém Prokopovi či titul Začátky křesťanství v Čechách. Šmahel dále zdůraznil Sommerovu fenomenální paměť, hluboké lidské cítění, zájem o studenty a nakonec i členství ve spolku ostrostřelců. Sommerova vědecká dráha je spojená s Akademií věd: byl ředitelem Archeologického ústavu a od roku 1998 působí v Centru medievistických studií UK a AV ČR při Filosofickém ústavu AV ČR, které vede od roku 2004.

„Do Akademie věd jsem nastoupil roku 1976. Suma sumárum, jsem součástí Akademie věd již 43 let, což je docela strašné číslo, ale poslední dobou se strašná čísla vyskytují v mém životě čím dál častěji. Připadám si, že se už trochu měním v Karlův most,“ s ironií sobě vlastní se ohlížel za svou kariérou Petr Sommer, který minulý týden oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Buďte pyšní na svého Masaryka!

Druhým oceněným je francouzský historik Alain Soubigou, který přednáší dějiny střední Evropy na Sorbonnské univerzitě v Paříži. Ve svém výzkumu se zabývá moderními dějinami českých zemí a Československa. V 80. letech studoval u předních francouzských bohemistů Bernarda Michela a Antoina Marèse.

Vynikající češtinu si podle svých slov osvojil v pařížském Ústavu orientálních jazyků a později na letní škole v Olomouci. Strávil měsíce a roky studiem v českých archivech a knihovnách, kde se mu podařilo nalézt řadu důležitých dokumentů. Mezi jeho stěžejní díla patří monografie o prvním československém prezidentovi T. G. Masarykovi, která vyšla i v českém překladu v nakladatelství Paseka. Jeho osobnosti se Soubigou věnoval již ve své disertační práci.

„Medaile dostávají většinou staří lidé. Jsem už tak starý? Nevím, je těžké odpovědět, ale už 30 let navštěvuju Českou republiku, Československo a Střední Evropu,“ řekl perfektní češtinou čtyřiapadesátiletý Soubigou. „Vždycky mě fascinovali filosofové, kteří o filosofii nejen mluvili, ale také se ji snažili převést do praxe, a Tomáš G. Masaryk je toho příkladem. Bojoval za práva žen, za práva pro menšiny a zdá se mi, že vy Češi na něj nejste dostatečně pyšní. Vemte si příklad z nás Francouzů, kteří umíme být pyšní, i když je to za skoro za nic,“ řekl Alain Soubigou.

Od tolaru k dolaru

Medaili dostal i přední znalec evropských dějin raného novověku Petr Vorel (nar. 1963), který je zároveň význačným numismatikem - teoretikem. Mezinárodní uznání mu vynesly především knihy o historii peněžního oběhu a platidel, které vyšly v překladech v Evropě i v Americe. Je autorem publikací Od českého tolaru ke světovému dolaru; Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.-17. století; Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české 1526-1618 či sedmého dílu Velkých dějin zemí Koruny české.

Petr Vorel ve své děkovné řeči připomněl svého učitele, známého historika Josefa Petráně. „Ve velmi nekolegiálním a nevstřícném prostředí Filosofické fakulty Univerzity Karlovy začátku 80. let nás vedl k přesnému opaku: abychom nezáviděli úspěch svým kolegům, protože je to i náš úspěch, všichni přece reprezentujeme svůj obor.“

Petráňovým oblíbeným citátem pak Petr Vorel svoje vystoupení i ukončil: „Nejsme tak dobří, jak se jevíme v našich nejlepších chvílích, ale nejsme ani tak špatní, jakými jsme v těch nejhorších.“ Petr Vorel působí na univerzitě v Pardubicích jako prorektor pro vědu a tvůrčí činnost a je členem Komise Českého historického ústavu v Římě, který je zahraničím pracovištěm Akademie věd ČR.

Na titulním snímku zleva: Petr Vorel, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, Petr Sommer a Alain Soubigou

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons 

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-13

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-13

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-16

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-16

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-17

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-17

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-21

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-21

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-24

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-24

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-25

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-25

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-32

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-32

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-33

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-33

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-40

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-40

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-42

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-42

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-45

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-45

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-48

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-48

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-55

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-55

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-56

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-56

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-65

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-65

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-67

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-67

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-68

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-68

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-74

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-74

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-75

Medaile Soubigou, Vorel, Sommer_web-75

Přečtěte si také