Zahlavi

Lipidové ostrůvky v jádrech buněk pomáhají přepisu genetické informace

06. 12. 2018

Lze ještě něco nového objevit v buněčném jádře? Navzdory tématu, které se zdá dobře prozkoumané, přinesla skupina Pavla Hozáka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR nové informace.

Základem výzkumu Pavla Hozáka je syntéza ribonukleové kyseliny RNA, která patří k nejdůležitějším složkám v lidském organismu a zodpovídá za přečtení genetického kódu, tedy převedení informace z DNA do struktury proteinů. Až doposud platila učebnicová pravda, že na syntéze RNA se podílejí pouze různé proteiny a nukleové kyseliny.

Klíčový význam lipidů

Čeští vědci však nyní zjistili, že na tomto životně důležitém a nesmírně komplikovaném procesu se zásadním způsobem podílejí také některé lipidy. Jejich článek publikoval prestižní mezinárodní časopis Journal of Cell Science. Badatelé v něm popisují nukleární lipidové ostrůvky, které špičkové světelné a elektronové mikroskopy zobrazují jako miniaturní kuličky. Ty mají průměr pouhých 40 až 100 nanometrů. Tyto vynikající mikroskopické technologie se na Ústavu molekulární genetiky dlouhodobě rozvíjejí i díky projektu Czech-BioImaging.

Na povrchu těchto malých lipidových kuliček se zachycují proteiny, které čtou genetickou informaci z DNA a produkují RNA, ale také nově syntetizované molekuly RNA. Nukleární lipidové ostrůvky tedy zřejmě slouží jako platformy, na kterých se selektivně a koordinovaně shromažďují proteiny, které zajišťují komplikované procesy čtení DNA a syntézy RNA. Badatelé z týmu Pavla Hozáka se nyní snaží potvrdit hypotézu, že tyto jaderné lipidové ostrůvky hrají i některé další důležité regulační role v základních procesech buněčného jádra.

Na titulním snímku buněčná struktura

Související články:

Čeští vědci objasňují, jak fungují molekulární nůžky

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Václavem Hořejším, Ústav molekulární genetiky AV ČR
Foto: iStock Photo