Zahlavi

Konference představí výzkumné výsledky Strategie AV21

15. 05. 2019

Efektivní veřejná politika, účinná přeměna a skladování energie, potraviny pro budoucnost. Ale také kvalitní život ve zdraví a nemoci, nové materiály, umělá inteligence nebo naděje a rizika digitálního věku. To jen malá část klíčových témat, na něž se Akademie věd od roku 2015 zaměřuje prostřednictvím výzkumných programů tzv. Strategie AV21. Aktuální výsledky se nyní představují na dvoudenní konferenci, kterou může prostřednictvím živého streamu sledovat i veřejnost.

Konference Výsledky Strategie AV21 se uskuteční v sídle AV ČR na Národní třídě ve dnech 16. až 17. května a odprezentuje úspěchy i mezníky jak základního, tak aplikovaného výzkumu jednotlivých programů. Těch má Strategie AV21 celkem osmnáct. 

Například v tématu Účinná přeměna a skladování energie spojilo síly od roku 2015 hned třináct ústavů Akademie věd. „Mezi nejzajímavější výsledky patří nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů využitelné v energetice, z nichž některé již byly komercializovány. Úspěchem je také nová metoda aerosolové syntézy nanoprášků pro zvýšení účinnosti palivových článků, která zaujala partnery z institutu ITRI na Tchaj-wanu,“ vysvětluje Jiří Plešek z Ústavu termomechaniky AV ČR a koordinátor výzkumného programu.

Cílem výzkumného programu Potraviny pro budoucnost je zejména přispět k zajištění dostatku kvalitních a zdravých potravin. „Chceme dosáhnout co nejefektivnějšího přenosu výsledků výzkumu do praxe, proto jsme založili Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum a Aplikační laboratoř řasových biotechnologií,“ říká Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a koordinátor výzkumného programu Potraviny pro budoucnost, který se zaměřuje také na vlivu potravin, zejména lepku, na zdraví člověka. 

Dopady veřejných politik v oblastech klíčových pro fungování státu a společnosti, jako jsou školství a vzdělávání, trh práce nebo demografické stárnutí a důchody, se zabývá tým vědců, který koordinuje Daniel Münich z CERGE-EI. „Aktuální společenské otázky jsou zkoumány na silných fundamentech základního výzkumu realizovaného na ústavech AV ČR, tedy aplikováním moderních vědeckých přístupů bez ideologických předsudků a využíváním nejlepších existujících dat,“ upozorňuje Münich. Výzkumy programu Efektivní veřejné politiky a současná společnost proto podle něj vyplňují téměř vyprázdněný prostor, kde soukromý sektor nemá zájem se výrazněji angažovat.

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Výzkumné programy Strategie AV21 jsou otevřeny partnerům z vysokých škol, podnikatelské sféry a institucím státní a regionální správy, stejně jako zahraničním výzkumným skupinám a organizacím.

„Akademie věd ČR si je vědoma svého závazku vůči společnosti. Osmnáct komplexních výzkumných programů Strategie AV21 představuje skutečné převzetí odpovědnosti vědců Akademie věd ČR za kvalitu života budoucích generací,“ zdůrazňuje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.
  

Podrobný program konference si můžete stáhnout zde.
Více informací o Strategii AV21 najdete na webu avcr.cz/cs/strategie

Živý stream
z konference bude během jejího průběhu možno sledovat na YouTube: 

 
Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také