Zahlavi

Knihou roku je monumentální publikace o katedrále sv. Víta

04. 09. 2020

Absolutním vítězem Cen Nakladatelství Academia za rok 2019 se stala Katedrála viditelná a neviditelná Jany Maříkové-Kubkové a kolektivu. Obsahuje bezmála tisícovku stran, váží asi pět kilogramů a pracovaly na ní dvě desítky odborníků po dobu sedmi let. Křišťálovou plastiku z dílny výtvarníka Jana Exnara převzala editorka knihy z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové v pátek 4. září 2020.

„Kniha mi dělá čím dál větší radost. Jsme velmi potěšeni, že se hodně prodává a má o ni zájem široké spektrum čtenářů. Zaregistrovali jsme, že knihu lidé věnují jako dar, třeba ke kulatinám nebo svatbám. Současně si ji kupují i ti, kteří ji opravdu čtou. Občas nám pak píší, že netušili, že se o podobném tématu dá tímto způsobem psát,“ řekla editorka vítězné publikace Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Dvoudílná kniha Katedrála viditelná a neviditelná shrnuje dosavadní poznatky o chrámu sv. Víta – nezkoumá jej přitom jen z pohledu architektury a umělecké výzdoby, ale pojednává rovněž o jeho nejranějších dějinách, osobnostech, které v místě působily, a o hudbě a liturgiích, které stovky let rozeznívají jeho zdi. Součástí jsou také příběhy stavebníků, kameníků, kanovníků či varhaníků.

V kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce zvítězil Český historický atlas Evy Semotanové, Zlatici Zudové-Leškové, Jitky Močičkové, Jiřího Cajthamla, Pavla Seemanna, Jana D. Bláhy a kolektivu. V kategorii překlad vědecké nebo populárně-naučné práce zvítězili Jan Kuneš a Milan Sobotka s překladem díla Fenomenologie ducha. V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota dílo Zdeňka Kaplana a kolektivu autorů Klíč ke květeně České republiky. Cenu za výtvarné zpracování si odnesl Robert V. Novák za grafickou přípravu již zmíněné Katedrály viditelné a neviditelné. Cenu poroty získali Pavel Škácha, Jakub Plášil a Vladimír Horák za publikaci Jáchymov: Mineralogická perla Krušnohoří

Nejprodávanějším titulem roku 2019 z produkce Nakladatelství Academia je knižní rozhovor Vladimíra Mertlíka s armádním generálem Petrem Pavlem V první linii.

Součástí slavnostního vyhlášení byl také 8. ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia, v níž odborná porota vybírala vítěze jako obvykle ve třech kategoriích. Záměrem je poskytnout možnost ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou nakladatelství a pro čtenáře tak objevit nový talent.

Vítězem studentské kategorie humanitní a společenské vědy se stal Josef Vacek s prací Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687—1727 obhájenou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii vědy o neživé přírodě zvítězil Otomar Gottstein s prací Generalizace zástavby s využitím typifikace obhájenou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V kategorii vědy o živé přírodě a chemické vědy porota cenu neudělila. Celkem se do soutěže přihlásilo 41 diplomových prací. Vítězné práce vyjdou knižně pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Ceny Nakladatelství Academia se udílely v pátek 4. září 2020 v budově Akademie věd ČR v Praze. Hodnotily se knihy vydané v loňském roce Nakladatelstvím Academia a na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR. Desetičlenná odborná porota sestavená z vědců a vědkyň z různých pracovišť AV ČR hodnotila celkem 59 přihlášených publikací.

O knize Katedrála viditelná a neviditelná jsme psali článek v časopise A / Věda a výzkum 02/2019 

Obsáhlý rozhovor s Janou Maříkovou-Kubkovou najdete v publikaci Strategie AV21 – Od jaderné fúze po lidská práva.

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 

Přečtěte si také