Zahlavi

Když za nás umělá inteligence šlape na pedál

11. 09. 2020

Regulace umělé inteligence nebo řešení sporů v digitální ekonomice. Tato a další témata se diskutovala na mezinárodní konferenci SOLAIR 2020, která se uskutečnila ve dnech 10. a 11. září 2020 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Letos se akce, kterou již třetím rokem pořádá Ústav státu a práva AV ČR, odehrála kvůli pandemii covidu-19 kompletně online.

Vývoj umělé inteligence nás nutí klást si poněkud nepříjemné otázky. Má například existovat absolutní technologická vynutitelnost právních pravidel? Možná nevíte, co si pod tím představit, tak si vezměte následující situaci: „řídíte“ autonomní vozidlo a na rovném a bezpečném úseku byste chtěli jet o trošku víc než povolených 90 km/h. Jenže auto vám to nedovolí.

Spojme síly
Podobná situace se dotýká nejen legislativy, ale i osobní zodpovědnosti a demokratického rozhodování. Proto je zapotřebí celospolečenská diskuze, která nám pomůže nastavit pravidla. Její výsledek by ale neměl platit provždy, měl by se stále přehodnocovat v závislosti na potřebách lidí i trendech v technologickém vývoji.


Účastníci mohli zůstat doma, akce se přenášela kompletně online.

Příspěvkem do debaty byla mezinárodní konference SOLAIR. Přednášející se na ní shodli, že umělá inteligence má potenciál výrazně ovlivnit uplatňování základních lidských práv. „Je nutné spojit síly, abychom nastavili nejlepší praxi, která ochranu těchto práv podpoří, a ne podkopá,“ řekla organizátorka konference Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR.

Základní práva a svobody 
Tématem letošního ročníku byly základní hodnoty a práva v digitálním věku. Zazněly příspěvky odborníků jak z veřejné sféry, tak i z akademické obce a byznysu. Alžběta Krausová v souhrnu představila mezinárodní aktivity v oblasti regulace umělé inteligence. Zaměřila se také na českou expertní platformu pro monitorování etických a právních pravidel pro umělou inteligenci (AI Observatory & Platform).

Yordanka Ivanova z Evropské komise pohovořila na téma iniciativ EU v oblasti umělé inteligence a Zsuzsanna Mátraiová, regionální ředitelka vnějších vztahů firmy Microsoft, zase o lidských hodnotách jako hlavní zásadě zodpovědné umělé inteligence.

Ve specializovaném panelu pro mezinárodní organizace vystoupila Anna Joubin-Bretová, tajemnice Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, jež rozebrala využívání umělé inteligence v obchodním kontextu. Její prezentaci doplnili o informace o aktivitách ve svých organizacích Carlo Di Nicola, zástupce UNIDROIT, a Karine Persetová z OECD.

K aktivitám mezinárodních organizací se později vyjádřila i Peggy Valckeová z Katolické univerzity v Leuvenu, viceprezidentka zvláštní komise Rady Evropy CAHAI. Mluvila například o manipulaci pomocí algoritmů a hranicích využívání umělé inteligence. V pátek dopoledne představila aktivity v oblasti etických pravidel pro umělou inteligenci Gabriela Ramosová z UNESCO.

O vztahu umělé inteligence k základním právům a svobodám pohovořil i Gerald Spindler z Univerzity v Göttingenu. Během pátečního dne byly na konferenci mimo jiné představeny i otázky spojené s personalizací obsahu pomocí umělé inteligence, otázky týkající se využívání umělé inteligence v justici pro vynucování práva i záležitosti týkající se ochrany spotřebitele a pojištění.

Biologické mozky
Závěrečný panel konference přestavil provokativní témata týkající se monitorování lidské mozkové aktivity a vytváření hybridních robotů s biologickými mozky. Hananel Hazan z Tuft’s University představil možnosti této technologie.

Organizátoři se o formátu online konference rozhodli na poslední chvíli, s ohledem na prudký nárůst nakažených nemocí covid-19. „Překvapilo nás, že ač se zaregistrovalo přes tři sta osob, reálná účast byla o dost menší. Bylo to pravděpodobně dáno tím, že ne všichni zaregistrovaní se účastnili všech panelů, ale spíš se připojili jen k těm, které je osobně zajímaly. Tak jako tak šlo o velmi zajímavou zkušenost. Už se ale těšíme, až se zase uvidíme osobně,“ uzavřela Alžběta Krausová.

Konferenci SOLAIR 2020 uspořádal Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo, Úřadem vlády ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Microsoftem, Akademií věd ČR, Ministerstvem spravedlnosti Japonska a Japonským centrem pro mezinárodní řešení sporů.

Připravil: Jan Klika, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Akademie věd ČR

 

Anna Joubin-Bretová, tajemnice Komise OSN, hovoří k prázdnému sálu. Ale hlavně také k lidem u obrazovek počítačů.

Anna Joubin-Bretová, tajemnice Komise OSN, hovoří k prázdnému sálu. Ale hlavně také k lidem u obrazovek počítačů.

Hlavní organizátorka konference Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR.

Hlavní organizátorka konference Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva AV ČR.

Zvláštní spojení: virtuální setkání vysílané z historického sálu.

Zvláštní spojení: virtuální setkání vysílané z historického sálu.

Vystupující se nacházeli v sále, ale i doma nebo v kanceláři u svých počítačů, jako třeba náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Vystupující se nacházeli v sále, ale i doma nebo v kanceláři u svých počítačů, jako třeba náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko.

Na techniku bylo místa dost.

Na techniku bylo místa dost.

Přečtěte si také