Zahlavi

Jednostranná výzva Ministerstva školství a vědy Ukrajiny ve věci podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022

26. 03. 2020

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny (dále jen „MESU“) vyhlásilo dne 25. 3. 2020 jednostrannou výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských mobilitních projektů v oblasti vědy a výzkumu s dobou řešení 2021 – 2022.

Termín pro podávání společných návrhů projektů (podává pouze ukrajinská strana na základě dohody s českým partnerem): 
25. 3. 2020 – 25. 5. 2020, 17.00 CET.

Vyhlášení výsledků: říjen 2020

Bližší informace 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/sdeleni-k-jednostranne-vyzve-ministerstva-skolstvi-a-vedy?lang=1&ref=m&source=email