Zahlavi

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2018

18. 10. 2017

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2018). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 30. března 2018.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2018.

Formulář žádosti, pokyny pro žadatele, seznam hostitelských institucí a další informace jsou k dispozici na webových stránkách JSPS: https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2018 (tzn. nejdříve 2. dubna 2012).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

 

Povinné přílohy:

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)

 

Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:


Karolína Rachačová, M.A.
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1