Zahlavi

Hedvika Kadlecová z Akademie věd uspěla v soutěži pro ženy ve vědě

13. 06. 2019

Běhá půlmaratóny a zároveň zkoumá procesy v kvantovém vakuu. Hedvika Kadlecová z laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, které spravuje Fyzikální ústav Akademie věd ČR, se stala jednou ze tří vítězek prestižní soutěže L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. 

Ocenění se v Česku uděluje již třináct let a má podpořit ženské vědecké talenty. Stejně jako další laureátky získala Hedvika Kadlecová finanční odměnu ve výši 200 tisíc korun, kterou převzala na slavnostním ceremoniálu na francouzském velvyslanectví v Praze. Do soutěže se přihlásila na popud svého profesora a budoucím vědkyním vzkazuje, aby včas odešly studovat do zahraničí a vytvořily si síť mezinárodních kontaktů. Ve svém projektu zkoumá kvantové částicové procesy ve vakuu.

DSC_2815

Vítězky. Zleva s diplomy: Silvie Rimpelová, Hedvika Kadlecová a Jana Žďárová Karasová popisovaly obtíže, s kterými se v kariéře jako ženy musí vyrovnávat. Mezi vítězkami předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová

Okno do nové fyziky

„Srážíme proti sobě dva laserové svazky a analyzujeme vycházející záření pomocí metod kvantové elektrodynamiky a nelineární vlnové teorie pro potřeby reálného experimentu,“ popisovala Kadlecová svoji práci ve videomedailonu. Podle Kadlecové lze díky zkoumání částicových procesů ve vakuu „otevřít okno do nové fyziky a dosáhnout většího pochopení vakua jako důležitého média.“ Součástí centra v Dolních Břežanech jsou čtyři vysoce výkonné lasery, s jejichž pomocí chtějí vědci studovat extrémní fyzikální jevy, jako je stimulace dějů uvnitř hvězd.

Společně s Kadlecovou zvítězila i Jana Žďárová Karasová, která se věnuje vojenské toxikologii a působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. „Ve své profesi se setkávám se stereotypy neustále,“ řekla v debatě na francouzském velvyslanectví Karasová, jejíž projekt souvisí se schopností nových molekul prostupovat do mozku.

DSC_2651

Ceremoniál moderovala Daniela Písařovicová

Práce versus rodina

Třetí oceněnou je Silvie Rimpelová, která zkoumá potenciál diagnostiky a léčby nádorového onemocnění prostřednictvím fluorescenčních konjugátů přírodních látek. Pracuje v Ústavu biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a v debatě s vítězkami přiznala, že jako matka malého syna jen obtížně hledá koncentraci a čas na vědeckou práci − přesčasy, na které byla zvyklá, si nyní už nemůže dovolit.

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová na ceremoniálu uvedla, že ženy to mají ve vědecké kariéře těžší než muži, protože na nich spočívá hlavní váha starosti o děti. Apelovala také na zástupce výzkumných institucí, aby svým zaměstnankyním umožňovaly pružnou pracovní dobu a práci z domova. „Jsem sama příkladem ženy ve vědě a mohu říci, že tu stále přetrvává přesvědčení, že věda je v případě žen koníček, více či méně trpěný. A to je potřeba změnit. O jedno vás prosím: Vydržte!“

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 40 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále jich postoupilo 13. Oproti předchozím ročníkům se soutěžilo pouze v jedné věkové kategorii do 40 let. Předsedkyní odborné poroty, složené ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L’Oréal, byla známá imunoložka Blanka Říhová.

DSC_2630

Předávání cen se tradičně koná v nádherných prostorách francouzského velvyslanectví

Poslední v Evropské unii

Sociologický ústav Akademie věd ČR dlouhodobě upozorňuje na nízké zastoupení žen mezi výzkumníky. V mezinárodním srovnání se v mnoha ukazatelích řadíme na poslední místo mezi zeměmi Evropské unie. Podle monitorovací zprávy Národního kontaktního centra – gender a věda pracovalo ve vědeckém prostředí v roce 2017 v České republice pouze 26,8 % žen a jejich zastoupení rok od roku klesá.

Na titulním obrázku vítězky soutěže, Hedvika Kadlecová vpravo

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Michal Kubala, L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Přečtěte si také