Zahlavi

Grantová agentura ČR podpoří nové projekty badatelů z Akademie věd

03. 11. 2023

Grantová agentura ČR podpoří od ledna 2024 sedmnáct projektů v kategorii JUNIOR STAR. Mezi úspěšnými žadateli je také šestice vědců a vědkyň z Akademie věd ČR. Výběrová soutěž cílí na excelentní výzkumníky na začátku kariéry, kteří do Česka přicházejí ze zahraničí nebo mají zahraniční zkušenosti. S podporou 25 milionů korun na pět let vybudují vědecký tým a zaměří se na nové výzkumy ve svých oborech.

„Soutěž JUNIOR STAR je pro začínající vědce a vědkyně příležitostí, jak se vědecky osamostatnit a obohatit české prostředí o nová výzkumná témata. O podporu je enormní zájem. Financovat ale můžeme jen nejlepší z nejlepších,“ řekl předseda Grantové agentury ČR Petr Baldrian, který rovněž působí v Mikrobiologickém ústavu AV ČR.

Letos už jde o čtvrtý ročník soutěže. Díky ní má česká věda šanci přilákat zahraniční badatele, kteří působí na prestižních univerzitách – ať už například ve Spojených státech, Velké Británii, Norsku nebo Německu. Petr Baldrian věří, že řešitelé mají potenciál, aby zodpověděli důležité otázky svých oborů a vybudovali týmy, které naši vědu obohatí. „Letos získaly podporu projekty ze všech oblastí základního výzkumu. Držitelé grantů se zaměří na zrychlení vývoje léků, optimalizaci 3D tisku slitin, počítačové vidění pomocí neuronových sítí či na vliv bilingvismu v prvním roce života dítěte.“

Granty JUNIOR STAR hodnotí zahraniční vědci, kteří zaručují odbornost a objektivitu hodnocení. Na každý projekt se vypracovávají čtyři posudky od členů zahraničních oborových komisí. Další zpracovávají externí oponenti. Na základě všech posudků navrhnou hodnoticí panely nejlepší projekty k podpoře.

Projekty JUNIOR STAR 2024
Milan HeczkoÚstav fyziky materiálů AV ČR         
Design a optimalizace 3D tisknutelných slitin s více hlavními prvky zpevněných oxidickou disperzí pro extrémní prostředí

Nikola PaillereauPsychologický ústav AV ČR       
Vliv bilingvismu na percepci a produkci řeči v prvním roce života         

Ondřej ČernýMikrobiologický ústav AV ČR
Inhibice T buněčné imunity sítí efektorů bakterií rodu Salmonela

Paulo PaiotiÚstav organické chemie a biochemie AV ČR
Katalytická stereoselektivní syntéza nepolapitelných atropoizomerů pro urychlení objevu léků  

Jan VáňaÚstav pro českou literaturu AV ČR
Přehodnocení sociologie literatury: K epistemologické symetrii ve zkoumání vztahu literatury a společnosti 

Maria-Cecilia ChiriacBiologické centrum AV ČR
Efektivní detekce hostitelů a kultivace sladkovodních CPR bakterií (Ca. Patescibacteria)

Veronika Dulíková – Univerzita Karlova
Tituly a kosti staroegyptských úředníků: nový matematický přístup ke zpracování dat ze Staré říše

Vít Svoboda – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Studium chirální dynamiky na femtosekundových časových škálách

Michal Zajaček – Masarykova univerzita
Hvězdy v galaktických jádrech: vzájemný vztah s masivními černými dírami

Lukáš Neumann – České vysoké učení technické v Praze
Optimální struktury hlubokých sítí pro počítačové vidění 

Martin Lang – Masarykova univerzita
Komputace náboženské oddanosti: Jak zpevňování nadpřirozených věr ovlivňuje normativní modely mysli

Klára Marečková – Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
Prenatální programování mozku a chování dítěte: Nové poznatky o mechanismech mezigeneračního přenosu

Martin Rejhon – Univerzita Karlova
Laditelná grafen/SiC optoelektronika

Lenka Gahurová – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Transposony a ovulace – klíčové faktory pro dlouhodobou plodnost samic? 

Vinicius Tadeu Santana – Vysoké učení technické v Brně
Řízení kvantových fází a kvantové provázání magnetickým polem v molekulárních systémech

Rafael Navrátil – Univerzita Karlova
Inovativní syntetické metody využívající katalýzu přechodnými kovy a elektrochemii

Samuel Walker Braunfeld – Univerzita Karlova
Teorie modelů, strukturální kombinatorika a algoritmy

Webový seriál o projektech JUNIOR STAR 2023 najdete zde.

Text: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Shutterstock

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také