Zahlavi

Etická kultura ve veřejné a státní správě

12. 10. 2018

Boj proti korupci a za transparentnost státní správy a samosprávy je poslední dobou oblíbeným tématem nejen předvolebních plakátů. Zabývají se jím i vědci, a to zejména v souvislosti s otázkou, jak zvýšit důvěryhodnost veřejných institucí. Filosofický ústav AV ČR v rámci svého projektu rozvoje etické kultury v české státní správě uspořádal na toto téma mezinárodní konferenci, na níž vystoupily světové vědecké osobnosti z oblasti výzkumu korupce a služební etiky.

Konference se konala 11. a 12. října 2018 v Praze v hlavní budově Akademie věd na Národní třídě. Podle ředitele Filosofického ústavu AV ČR Ondřeje Ševečka je projekt ojedinělý nejen s ohledem na téma, ale i formát. Neomezuje se totiž pouze na akademickou debatu, ale propojuje výzkumníky s úředníky veřejných institucí a s lidmi, kteří mají v popisu práce podporu a zavádění etických hodnot do výkonu státní správy a samosprávy.

Propojování výzkumu a praxe v oblasti potírání a předcházení korupce vyzdvihl rovněž náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Právě s ministerstvem dopravy tým výzkumníků z Filosofického ústavu AV ČR, vedený Petrem Urbanem, úzce spolupracuje.

Úvodním akademickým řečníkem konference byl Nikolas Kirby z Blavatnik School of Government University of Oxford z Velké Británie. Jeho přednáška se zaměřila na definování pojmu „veřejné integrity“ a na otázku její hodnoty a významu. Veřejná integrita je podle něj mnohem víc než jen absence korupce. Je to „pevná dispozice veřejné instituce sledovat svůj účel dle nejlepších schopností, v mezích legitimity a v souladu s jejími závazky“ vysvětlil Nikolas Kirby.

2018_10_12_Etika (2)

Nikolas Kirby z Oxfordu přednáší o etické kultuře a veřejné integritě

Paul Heywood z University of Nottingham se ve své přednášce zaměřil na vztah mezi integritou a protikorupčními opatřeními. Na konferenci dále vystoupili Christoph Demmke (Potsdam), Helena Stensöta (Göteborg) a Sophie Bourgault (Ottawa).

Letošní říjnová konference byla první ze série akcí Filosofického ústavu AV ČR v rámci projektu rozvoje etické kultury v české státní správě. Jejím cílem bylo rozproudit debatu o tématu a seznámit posluchače s hlavními tezemi problematiky. Stěžejní aktivitou ovšem budou praktické workshopy přímo s úředníky na ministerstvu dopravy. Ty se plánují na příští a přespříští rok.

Celý projekt zakončí v roce 2021 závěrečná konference v Senátu Parlamentu ČR a výzkumná zpráva s návrhem doporučených etických opatření pro ministerstvo a jeho úředníky.

Konference získala podporu z programu Evropa a stát Strategie AV21 a celý projekt nazvaný Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě je podpořen agenturou TAČR v programu ÉTA.

Související:

Ve Filosofickém ústavu se zabývají etikou, Komenským i rukopisy Patočky

Přivádět na svět děti je morálně problematické, říká filozof

Připravila: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů AV ČR

Licence Creative Commons

AVCR-10_resize

AVCR-10_resize

AVCR-11_resize

AVCR-11_resize

AVCR-15_resize

AVCR-15_resize

AVCR-17_resize

AVCR-17_resize

AVCR-31_resize

AVCR-31_resize

AVCR-32_resize

AVCR-32_resize

AVCR-35_resize

AVCR-35_resize

AVCR-4_resize

AVCR-4_resize