Zahlavi

Dvě knihy Orientálního ústavu, dva mezinárodní úspěchy

27. 09. 2019

Vědcům z Orientálního ústavu Akademie věd ČR se daří prosadit i na mezinárodní scéně. Japanoložka Nobuko Toyosawa a arabista Bronislav Ostřanský letos vydali knihy v prestižních nakladatelstvích Harvard University Press a Edinburgh University Press.

Nobuko Toyosawa, která se specializuje na kulturní a intelektuální historii moderního Japonska, napsala více než čtyřsetstránkovou studii o roli krajiny v utváření japonské kulturní identity. Nazvala ji Imaginative Mapping: Landscape and Japanese Identity in the Tokugawa and Meiji Eras. Analyzuje v ní, jak vzdělanci z období Tokugawa a Meiji využívali krajinu a její prvky jako symboly Japonska a vytvářeli tak kulturní narativ Japonska. Tito učenci vnímali krajinu jako zdroj lokální historie a identity a zdůrazňovali odlišnosti Japonska od čínských a západních modelů.

Ostransky

Novinka Bronislava Ostřanského

Velmi aktuální téma si pro svou práci zvolil známý orientalista Bronislav Ostřanský, který se věnuje propagandě Islámského státu (ISIS) zaměřené na očekávaný konec světa. Ostřanský umisťuje tuto propagandu do širšího rámce soudobého muslimského myšlení a analyzuje způsoby, jimiž ISIS pracuje s blížícím se koncem světa. V titulu nazvaném The Jihadist Preachers of the End Times: ISIS Apocalyptic Propaganda přitom vychází jak ze zdrojů ISIS, tak ze středověké muslimské apokalyptické literatury.

Na titulní fotografii publikace Nobuko Toyosawy vydaná v Harvard University Press.

Připravil: Orientální ústav AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Orientální ústav AV ČR