Zahlavi

Druhý díl čtvrté série NEZkreslené vědy se zaměřuje na algoritmy

23. 08. 2018

Další díl NEZkreslené vědy – cyklu vzdělávacích videí z dílny Akademie věd ČR – tentokrát patří  algoritmům. Garantem je Jan Flusser z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Čtvrtá série bude mít celkem 10 dílů,  všechny najdete na Youtube kanálu Otevřené vědy.

Jan Flusser je zároveň koordinátorem výzkumného programu Strategie AV21 Naděje a rizika digitálního věku, ze kterého díl Algoritmy tematicky vychází. V rámci tohoto programu se vědci mj. věnují výzkumu a posouvání hranic možnosti počítačů. To v praxi představuje právě výzkum nových algoritmů, pomocí nichž by šly na současných počítacích řešit úlohy, které jsou jinak časově extrémně náročné.

Podívejte se na celý díl:

 

První díl čtvrté série měl na sociálních sítích obrovský ohlas:

 

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd ČR, který vzniká v Divizi vnějších vztahů SSČ AV ČR. Krátká animovaná videa vzdělávací a zábavnou formou přibližují pozoruhodné jevy z vědy (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

 

Připravila: Andrea Saláková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR