Zahlavi

Czexpats in Science: konference „Through Academic Culture to Scientific Excellence“

22. 04. 2024

Druhou červnovou středu proběhne velká konference „Through Academic Culture to Scientific Excellence“ pořádaná „Czexpats in Science“.

Předním hostem bude prezidentska Evropské výzkumné rady (ERC) paní Maria Leptin. Cílem konference je ukázat, jak podporující a zdravé pracovní prostředí napomáhá výměně nápadů a znalostí, a tím vede k výjimečné produktivitě výzkumu a průlomovým objevům.

Počet míst je omezený. Více informací včetně možností rezervace naleznete zde.

Akce se uskuteční ve středu 12. června od 10 hodin v budově CIIRC ČVUT v Praze.

Foto: Pixabay

Přečtěte si také