Zahlavi

Člen Akademické rady Antonín Fejfar vystoupí v OSN

14. 05. 2019

Člen Akademické rady a zástupce ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR Antonín Fejfar vystoupí se svým projevem v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Přednášku o úloze Akademie věd v české vědě a vzdělávání obecně bude mít v rámci dvoudenní přehlídky Fórum o vědě, technologii a inovacích pro udržitelný rozvoj (STI Forum), které začíná dnes, v úterý 14. května.

Jedná se o velmi důležitou akci, která shromáždí okolo tisíce účastníků jak z oficiálních zástupců členských zemí, tak i z vědecké a akademické komunity a soukromého sektoru. Zahrnuje také řadu doprovodných akcí, včetně výstav. Koná se již počtvrté a organizuje ji Hospodářská a sociální rada, přičemž cílem je připravit podklady pro nadcházející politické fórum, které bude zasedat v červenci v New Yorku.

Nejde jen o komercionalizaci výsledků

„Nejvýznamnějším a vskutku univerzálním přínosem Akademie věd a vysokých škol pro další rozvoj společnosti jsou tvořiví, kompetentní a občansky aktivní lidé. Vzdělávací a výzkumné instituce jsou dnes – a nadále musí zůstat – ohnisky tvořivosti a kritického myšlení, z nichž se tyto kompetence šíří dál do ostatních oblastí lidských aktivit – podnikání, politiky, kultury, technického vývoje,“ říká Antonín Fejfar, který na Fyzikálním ústavu AV ČR působí od roku 1994 a v současnosti vede oddělení tenkých vrstev a nanostruktur. Je zároveň také předsedou Vědecké rady AV ČR. Ve svém výzkumu se zaměřuje na fyziku tenkých vrstev nanostrukturovaných polovodičů pro aplikaci ve slunečních panelech a ve fotonice. Má také řadu zahraničních zkušeností, byl například hostujícím profesorem na Institutu chemického výzkumu na Kjótské univerzitě.

„Pokusy redukovat společenské přínosy vzdělání a vědy na přímý inovační transfer a na pouhou komercializaci jejich výsledků by působily kontraproduktivně a nakonec by podvázaly i samu dynamiku ekonomických, sociálních a kulturních proměn a dalšího rozvoje české společnosti,“ dodává Fejfar, který považuje vzdělávací instituce jako zdroj inspirací pro firmy. „Bude-li průmysl určovat, co se má na školách učit, bude to znamenat postupnou degradaci, protože firmám bude chybět inspirace,“ uvádí Fejfar.

V letošním roce je součástí programu STI fóra i diskuse zástupců národních států o plánech využívání vědy, techniky a inovací (tzv. cestovní mapy).

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Přečtěte si také