Zahlavi

Čína – Talented Young Scientist Program (TYSP)

28. 05. 2018

Program TYSP čínského Ministerstva pro vědu a technologie je určen pro zahraniční mladé vědecké pracovníky. V rámci TYSP lze absolvovat finančně podporované 6–12 měsíční pobyty na čínských univerzitách, výzkumných pracovištích či podnicích. Přihlášky do programu lze podávat průběžně. Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese http://tysp.cstec.org.cn/en/guideinfo.aspx.