Zahlavi

Cesta do budoucnosti transferu technologií. Část první – San Francisco

01. 03. 2019

Pracovníci Centra transferu technologií AV ČR navštívili společně se zástupci několika pracovišť transferové kanceláře světových vědeckých center na západě USA. Během týdne výprava zavítala na pracoviště v San Franciscu a v Los Angeles.

Tým CeTTAV připravil cestu ve spolupráci s ekonomickým diplomatem Marino Radačičem a Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles. „Jsme tu, abychom podporovali pracoviště Akademie věd ČR v transferu,“ vysvětluje Lenka Scholzová, vedoucí CeTTAV a dodává: „Proto byli k cestě přizváni také jejich zástupci. K mému překvapení se nabízená místa zaplnila během dvou dnů. Je to důkazem, že o autentickou zkušenost je zájem.“ Mise se tak zúčastnili Adéla Pecková z Fyziologického ústavu AV ČR, Pavel Izák z Ústavu chemických procesů AV ČR, Jiří Kolman z CzechGlobe, Pavel Juruš z Ústavu informatiky AV ČR a Michal Košelja z Fyzikálního ústavu AV ČR (sekce ELI Beamlines).

University of Stanford a GILEAD
Zahajovací setkání a diskuse s ředitelkou Office of Technology and Licencing University of Stanford Karin Immergluck, nastavilo kurz celého týdne.

Stanfordova univerzita se chlubí několika významnými úspěchy v oblasti transferu znalostí. Přesto, nebo možná právě proto, že jsou tak úspěšní, kladou důraz na impakt pro společnost, rozvoj podnikání a varují před hodnocením úspěchu transferu pomocí počítání zisků. Roční rozpočet na vědu se pohybuje kolem 1,6 miliardy amerických dolarů, z čehož transfer přináší cca 45,5 milionů (tedy necelá 3 %).Z celkového počtu 10 tisíc patentů pouze tři přinesly více než 100 milionů a pouze 77 více než jeden milion. Impozantní údaj je přes 40 tisíc firem, jež daly práci více než 5,4 milionu lidí v regionu a které se svým původem hlásí ke Stanfordově univerzitě. „Klíčem úspěchu je naše geografická poloha. Myšlení lidí v Silicon Valley je hlavní hnací silou transferu,“ vysvětluje Karin Immergluck.

V srdci této oblasti je také hlavní vývojové centrum a sídlo firmy GILEAD, instituce, která se věnuje výzkumu antivirotik, léčbě HIV nebo hepatitidy B a C a staví na poznatcích Antonína Holého z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Z malé firmy se stal významný nadnárodní hráč, který se zajímá o inovace, sleduje výsledky výzkumu a následně oblast svého zájmu podporuje.

Při prohlídce laboratoří pokračovala diskuse o možnostech spolupráce například i na společném vývoji laboratorních přístrojů, metod či doprovodných technologií s dopadem na životní prostředí. Inspirace, obdiv k racionalitě nastavených systémů a reflexe s domácím stavem výpravu doprovázela až do konce týdne.

Díky spolupráci s Generálním konzulátem se výprava mohla neformálně setkat s českými vědci působícími v Berkeley. Šlo o zajímavou příležitost, jak si z první ruky vyslechnout zkušenosti a srovnání reálného vědeckého prostředí obou zemí a zamyslet se nad možnostmi dalšího vývoje.

Lawrence Livermore National Lab a Photonics West
Další zastávkou byla Lawrence Livermore National Laboratory, která vyvinula a postavila jeden z laserových systémů pro ELI Beamlines. Návštěvníky z České republiky provázeli kolegové z Innovation and Partnership Office. „K úspěšné spolupráci je v zásadě potřeba, aby byly splněny tři podmínky – téma musí být pro obě strany zajímavé, nesmí chybět touha řešit společný problém; musíte to mít z čeho zaplatit. Kritický je lidský faktor. Lidé si prostě musí sednout a fungovat jako kolegové. Třetí podmínka je klíčová, bez ní nic nefunguje. Proto je důležité podporovat osobní vazby a rozvíjet síť kontaktů,“ reaguje zástupce ředitele Roger W. Werne na výzvu ke spolupráci po prezentacích potenciálu našich pracovišť. Osobně se nejvíce zajímal o možnost spolupráce na modelování klimatu v městském prostředí, jež vyžaduje obrovskou výpočetní kapacitu a kterou má jeho domovská instituce k dispozici.Zajímavý bod představovala diskuse o mentálním nastavení místních vědců. Podobně jako u nás jsou tamní vědci často přesvědčeni, že na obchodu a podnikání není nic složitého. Osvědčil se jim model třídenního kurzu pro vědce, po kterém se vracejí s očima dokořán a s novým pohledem na vlastní práci. Tuto inspiraci by rozhodně stálo za to dále prozkoumat a vytěžit.

Část účastníků mise zavítala také na konferenci a veletrh Photonics West, kde se uskutečnila předem smluvená i náhodná setkání a diskuse o možnostech navázání i rozvoje spolupráce. V oblastí laserů, fotoniky a optiky patří Česká republika k významným a známým hráčům. Není proto překvapením, že o rozšíření spolupráce s dalšími ústavy Akademie věd ČR stojí například Optical Society of America, firma Coherent Inc nebo finská obdoba Českého optického klastru.

Berkeley – univerzita a národní laboratoř
Posledními navštívenými institucemi v oblasti byly spolupracující Lawrence Berkeley National Laboratory a UC Berkeley, která ji provozuje. Setkání se zúčastnila Carol Mimura a Elsie Quaite-Randall. Diskutovalo se o vývoji přístupu vedení instituce a politiků k transferu. I v těchto institucích časem dospěli k tomu, že smyslem je podpora a rozvoj ekosystému spolupráce akademického a firemního světa pro vzájemnou inspiraci, efektivní využití přístrojů a know-how a podpora ekonomiky.

Firmy mají přístup k vybavení laboratoří pro provádění vlastního výzkumu pouze za cenu nákladů. V Lawrence Berkeley National Laboratory mají velmi rozvinutý systém podpory externích uživatelů (User Office), na univerzitě funguje podpora grantů a projektů v podobě projektového oddělení. Volně ke stažení na internetu jsou materiály zpracované transferovými kancelářemi. Tyto materiály se mohou stát opět významnou inspirací i pro nás.

Připravili: Marino Radačič, Generální konzulát ČR v Los Angeles, a Petra Slížková, CeTTAV
Foto: Archiv účastníků, Shutterstock

Přečtěte si také