Zahlavi

Český příspěvek k nobelovské ekonomii

14. 12. 2017

Propojením přístupů tradiční ekonomie s psychologií vznikla před lety tzv. behaviorální ekonomie. Dnes už je standardní součástí hlavního směru ekonomie, a to zejména díky letošnímu laureátovi Nobelovy ceny za ekonomii, prof. Richardu H. Thalerovi z Chicagské university. V oboru, kterému se Thaler věnuje, jsou velmi aktivní také vědci a vědkyně z Národohospodářského ústavu AV ČR.

Richard H. Thaler začal jako jeden z prvních zohledňovat v ekonomické vědě lidský faktor. Začal se například ptát, jak motivovat lidi k důchodovému spoření, placení daní nebo jak podpořit vyšší odpovědnost bankéřů.


Prof. Richard Thaler krátce po oznámení Nobelových cen, 9. října 2017 (foto: University of Chicago/Anne Ryan)

„Když začal Richard Thaler pracovat na problematice omezené lidské racionality jakožto vědecky zdůvodněného systematického odchýlení od plné racionality, behaviorální ekonomie byla okrajovou oblastí ekonomie. V dnešní době je i díky němu součástí hlavního směru ekonomie. Také nedávné výsledky výzkumu v oblasti tzv. racionální nepozornosti prováděné v Národohospodářském ústavu AV ČR k tomuto oboru výrazně přispěly,“ uvádí ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, doc. Michal Kejak.

V této souvislosti je potřeba zmínit velký úspěch, kterého právě v oblasti behaviorální ekonomie nedávno dosáhl doc. Jakub Steiner z Národohospodářského ústavu AV ČR. Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) mu udělila prestižní grant na výzkumný projekt „Behaviorální důsledky nedokonalého rozhodování“.


Doc. Jakub Steiner, držitel prestižního ERC grantu (foto: Národohospodářský ústav AV ČR)

„Udělení grantu považuji za stvrzení mise naší instituce, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání, a zároveň povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i v celé oblasti společenských a humanitních věd,“ dodává doc. Michal Kejak.

Připomeňme, že prestižní ERC grant obdržel v roce 2015 i další úspěšný vědec ze stejného ústavu, dr. Filip Matějka, a to na výzkum racionální nepozornosti. K tomu ještě dodejme, že publikace dr. Filipa Matějky a jeho kolegů nazvaná „Attention Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition“ získala nedávno dvě ocenění: UniCredit Best Paper Award a Exeter Prize.

Výběr publikací k behaviorální ekonomii z dílny Národohospodářského ústavu AV ČR:

Matějka, Filip. 2016. “Rationally Inattentive Seller: Sales and Discrete Pricing.” Review of Economic Studies.

Steiner, Jakub, Colin Stewart, and Filip Matějka. 2017. “Rational Inattention Dynamics: Inertia and Delay in Decision-Making.” Econometrica.

Bartoš, Vojtěch, Michal Bauer, Julie Chytilová, and Filip Matějka. 2016. “Attention Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition.” American Economic Review.

Text: Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR (z materiálů Národohospodářského ústavu AV ČR)
Foto: © Nobel Media AB 2017, Alexander Mahmoud 

 

 

Přečtěte si také