Zahlavi

Česko-francouzská vědecká Platforma CEFRES se úspěšně rozvíjí

06. 11. 2019

Vědecká Platforma CEFRES se opírá o mezinárodní spolupráci čtyř partnerů: Akademie věd, Univerzity Karlovy, Ministerstva zahraničí Francie a Národního výzkumného centra (CNRS), které je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se sídlem ve Francii. V prostorách Akademie věd na Národní třídě tito partneři ve středu 6. listopadu 2019 podepsali prodloužení vzájemné smlouvy.

„Výsledky Platformy CEFRES mají svůj velký význam také v těchto dnech, kdy si připomínáme 30 let od pádu železné opony,“ řekl Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice. Vědecký program podle něj ukazuje, kam se posunula česká společnost i věda, neboť spočívá na rovné vědecké spolupráci Francie a České republiky. Dále zdůraznil, že k tomu zásadní měrou přispěl program TANDEM pro vědecké pracovníky Akademie věd České republiky a Národního výzkumného centra. Partnerství obou institucí posílilo vědecké aktivity Francouzského centra pro výzkum v sociálních a humanitních vědách (CEFRES) v Praze, protože národní centrum je podobně jako Akademie věd rozprostřené svými pracovišti po celé zemi a zaměstnává téměř 12 tisíc vědců.

CEFRES_web-24

Členka Akademické rady a koordinátorka programu TANDEM Taťána Petrasová

Nové začátky

Podpis smlouvy z 21. listopadu 2014 o Platformě CEFRES znamenal novou etapu v dosavadních česko-francouzských vědeckých vztazích a zejména větší rozvoj pro centrum CEFRES, které vzniklo roku 1991 v Praze se zaměřením na humanitní a sociální vědy a jeho hlavním účelem bylo obnovení vědeckých kontaktů mezi Francií a střední Evropou. Spravují ho přitom Ministerstvo zahraničních věcí Francie a zmíněné CNRS. Hlavní změnou ve srovnání s předchozí aktivitou centra bylo sestavení mezinárodního týmu složeného jak z vědců francouzského Národního výzkumného centra, tak badatelů pracujících pro Akademii věd a postdoktorandů Univerzity Karlovy kofinancovaných CEFRES.

Šance antropologického týmu na ERC grant

Po přípravné fázi začal v programu TANDEM v roce 2017 pracovat česko-francouzský tým antropologů, doplněný o zahraniční doktorandy z Evropy a Austrálie, který připravil prestižní ERC konsolidační grant a v říjnu tohoto roku obhajoval návrh ve 2. kole na pohovorech v Bruselu. „Na konečné výsledky ještě čekáme, ale vysoká úroveň programu zahájeného před dvěma lety je z toho zřejmá,“ říká členka Akademické rady a koordinátorka programu TANDEM Taťána Petrasová.

Na titulním snímku rektor UK Tomáš Zima, Catherine Bodolec z CNRS, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, velvyslanec Francie v ČR Roland Galharague

Připravili: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, ve spolupráci s Alicí Horáčkovou
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

 Licence Creative Commons

Přečtěte si také