Zahlavi

Česko-bavorské výzkumné projekty 2018-2020

11. 07. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva je otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány jsou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín pro podávání žádostí je 31. 8. 2017.

Informace a formuláře pro žadatele z ČR jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cesko-bavorska-spoluprace-ve-vav
Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:
http://www.btha.cz/de/foerderung/joint-call-2018-2020