Zahlavi

Cenu doktorandů v soutěži Česká hlava získal fyzikální chemik Daniel Bím

25. 11. 2019

Daniel Bím, třicetiletý vědec Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, působící nyní v rámci postdoktorandského studia na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, získal včera jednu z cen soutěže Česká hlava, kterou vyhlašuje iniciativa Česká hlava spolu s Úřadem vlády ČR. Daniel Bím se zabývá studiem metaloenzymů neboli bílkovin obsahujících ionty kovů ve svých aktivních místech, které právě díky přítomnosti těchto kovových iontů urychlují rozmanité reakce v živých organismech, včetně aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem.

Cena Česká Hlava – Doctorandus za přírodní vědy byla Danielu Bímovi udělena za výzkum v oblasti aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v organických sloučeninách. Výzkum v oblasti metaloenzymů probíhal po dobu posledních čtyřech let pod vedením Lubomíra Rulíška z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Martina Srnce z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

„Složité organické molekuly jsou často vyráběny náročnými několikastupňovými syntetickými postupy. Oproti tomu přímé nahrazení vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v jednodušších organických látkách představuje důležitý koncept, jak připravovat komplexní sloučeniny efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí,“ vysvětluje Daniel Bím.

Jeho výzkum tak může nalézt uplatnění v celé řadě aplikací, především pak v chemickém či farmaceutickém průmyslu při návrhu nových katalyzátorů reakcí s přenosem atomu vodíku.

Ing. Daniel Bím, Ph.D. (nar. 1989), absolvoval inženýrské studium v oboru organické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Doktorský program následně vystudoval v oblasti teoretické chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Za svůj výzkum obdržel v roce 2018 cenu Jean-Marie Lehna za chemii. 

Nyní v rámci postdoktorandského studia na oddělení chemie a biochemie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles pracuje Daniel Bím na návrhu nepřírodních metaloenzymů s konkrétními vlastnostmi pro určené aplikace.

„Udělení prestižní ceny Česká hlava – Doctorandus je nesmírnou poctou. Teoretická chemie je často podceňovanou disciplínou, a o to více cenu považuji za ohromný úspěch a odměnu za tvrdou práci v posledních letech. Hlasů odborné poroty si velice vážím a utvrzují mě v tom, že náš výzkum má smysl,“ uvádí čerstvý laureát.

bim ii

Daniel Bím, laureát ceny doktorandů soutěže Česká hlava

Na titulní fotografii Daniel Bím (vlevo) v rozhovoru s moderátorem Danielem Stachem na slavnostním vyhlášení vítězů 

Připravil: Daniel Jakeš, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, ve spolupráci s Markétou Růžičkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Titulní foto: Mikuláš Křepelka
Foto v článku: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Přečtěte si také