Zahlavi

Centrum preklinického testování potenciálních léčiv zahájilo svou činnost

19. 05. 2017

Za podpory Akademie věd ČR zahájilo činnost Centrum preklinického testování potenciálních léčiv (CPT), které získalo v lednu 2017 certifikát správné laboratorní praxe. Hlavním cílem CPT je preklinické testování látek, které uspěly ve vyhledávacím výzkumu a přispět tak k vývoji nových léků pro léčbu závažných život ohrožujících onemocnění.

Vznik CPT vychází z programu Preklinické testování potenciálních léčiv, který je důležitou součástí Strategie AV21 – výzkumného záměru Akademie věd ČR zaměřeného na praktické využívání výsledků základního výzkumu. CPT nabízí široké portfolio testů nebo také správné výrobní praxe. Koordinaci CPT zajišťuje Fyziologický ústav AV ČR a na testování se dále podílejí: Ústav molekulární genetiky AV ČR s národní infrastrukturou CCP, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Biotechnologický ústav AV ČR, s otevřenou možností zapojení dalších ústavů a institucí. CPT nabízí své služby jak zájemcům z akademické, tak i komerční sféry. Testování provádějí renomovaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Výhodou je koordinovaný přístup, flexibilita a komplexnost v nabízených službách.

S rozsahem činností CPT se můžete seznámit na webových stránkách www.prekliniky.cz

Připravil: Fyziologický ústav AV ČR
Foto: Fyziologický ústav AV ČR