Zahlavi

Centrum Karla Čapka se představuje v novém YouTube kanálu AV ČR

22. 01. 2019

Nedávno založené Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, které se zaměřuje na výzkum etiky a práv v oblasti umělé inteligence, přiblíží veřejnosti svá nejzajímavější témata na novém YouTube kanálu Akademie věd ČR nazvaném Zvěd. Čerstvě zveřejněná první část pořadu, připravená právě ve spolupráci s tímto centrem, se zabývá navýsost lákavým tématem: vědomím robotů.

Centrum Karla Čapka vzniklo v říjnu minulého roku jako společné pracoviště tří ústavů AV ČR – Ústavu informatiky, Filosofického ústavu a Ústavu státu a práva – a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Předmětem zájmu našeho centra jsou zejména etické a právní otázky umělé inteligence, a to na mezioborové úrovni. Centrum Karla Čapka se zabývá důsledky aplikace moderních technologií například na autonomní vozidla, vojenské systémy či genetické modifikace rostlin a živočichů,“ stojí v oficiálních materiálech centra.

Nyní se mladé centrum podílí na startu nového YouTube kanálu Akademie věd, připravovaného Divizí vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR. Hned první díl nového pořadu Zvěd se totiž věnuje tématu, které je Centru Karla Čapka velice blízké, a sice vědomí robotů. Interdisciplinární pracoviště navštívil youtuber Vojtěch Klinger, který se zakládajícím členem centra Tomášem Hříbkem probíral nejen roboty a jejich případné vědomí, ale též obecné etické otázky budoucnosti. Následující díly se mají zabývat například problematikou samořiditelných vozidel.

Úvodní jedenáctiminutový díl pořadu Zvěd si můžete přehrát zde. Další informace o Centru Karla Čapka a poutavé čtení o otázkách etiky v umělé inteligenci najdete také v nejnovějším vydání časopisu Akademie věd A – věda a výzkum, jehož elektronická verze je volně k dispozici zde.

Související články:

Vzniká Centrum Karla Čapka, nová platforma pro etiku nových technologií

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím tiskové zprávy Centra Karla Čapka
Foto:
Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR