Zahlavi

Časopis Živa ocenil nejlepší články a autory z oboru biologie

25. 05. 2022

Ve vile Lanna v pražské Bubenči se v pondělí 23. května 2022 uskutečnilo tradiční vyhlašování cen časopisu Živa. Redakce přírodovědného časopisu a redakční rada ocenily nejlepší články a autory za roky 2020 a 2021. Slavnostní akce se zúčastnili například bývalá předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová či členové Akademické rady AV ČR Zdeněk Havlas, Markéta Pravdová a Martin Bilej a další významní hosté.

Dvouměsíčník popularizující biologické obory založil Jan Evangelista Purkyně. Čtenářům přibližuje nové poznatky z oborů molekulární biologie a genetiky, virologie, parazitologie, ekologie a ochrany přírody, botaniky, mykologie, fyziologie rostlin i živočichů či zoologie bezobratlých i obratlovců. Vychází v Nakladatelství Academia. Ceny populárně-naučného časopisu Živa se udělují v pěti kategoriích a vyhlašují se od roku 1997.

2022_05_25_Ziva (4)
Časopis Živa má dlouhou tradici, založil jej už Jan Evangelista Purkyně.

Purkyňovu cenu za rok 2021, která se uděluje za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ve věkové kategorii od 30 let, získal Miloslav Jirků z Biologického centra AV ČR za článek Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny. Ocenění za rok 2020 ve stejné kategorii si odnesl Marcel Rejmánek, který působí na Kalifornské univerzitě v Davisu, za článek Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity.

Další z oceněných byla Daria Jirků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně s Martinem Haisem a Miloslavem Jirků za příspěvek Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty. Odnesla si Cenu Vojena Ložka za rok 2020, která náleží autorům ve věku do 25 let. Ve stejné kategorii a rovněž za rok 2020 získal cenu také Adam Vaškovský z Univerzity Karlovy za článek Krajinné linie a jejich funkce aneb Je volný pohyb organismů v krajině stále tak volný? Za rok 2021 nebyla cena Vojena Ložka udělena.

2022_05_25_Ziva (2)
Cena Jana Sudy se uděluje autorům ve věku 26 až 30 let.

Cenu Jana Sudy pro autory ve věku 26 až 30 let si za rok 2021 odnesl Tomáš Vlasta za článek Jak může současná věda přispět k praktické ochraně rostlin? Příběh kohátky kalíškaté. Za předchozí rok byl oceněn Tomáš Macháček a Irena Parohová za článek Paraziti a roztroušená skleróza: spouštěči onemocnění, nebo nástroj terapie?

Osobnosti, které významným způsobem přispívají k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním, získávají Cenu Antonína Friče. Může být rovněž udělena kolektivu autorů za mimořádný počin z hlediska obsahu Živy, uděluje se příležitostně. Pro rok 2021 si ocenění odnesli Martin Košťák z Univerzity Karlovy za významnou a dlouhodobou podporu časopisu, a zvláště pak za přípravu koncepce a obsahu monotematického čísla na téma extinkce, a Lucie Juřičková, rovněž z Univerzity Karlovy, za významnou a dlouhodobou podporu Živy včetně přípravy koncepce monotematického čísla na téma bezobratlých a péči a rozvíjení odkazu Vojena Ložka. Za rok 2020 získal cenu Karel Šťastný z České zemědělské univerzity v Praze.

2022_05_25_Ziva (5)
Šéfredaktorkou časopisu Živa je Jana Šrotová (uprostřed).

Zvláštní ocenění za popularizaci biologických věd s přesahem nad rámec publikovaných článků obdrželi za rok 2021 Miloslav Šimek se spoluautory z Biologického centra AV ČR za seriál Živá půda a Jan Andreska, Dominik Andreska a Kateřina Krupková za cyklus Výr velký a jeho nelehký osud. Za rok 2020 ocenění získal ornitolog a popularizátor biologie Tomáš Grim za seriál Vrabec kosmopolita.

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
T
ext a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-04

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-04

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-10

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-10

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-11

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-11

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-17

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-17

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-18

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-18

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-21

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-21

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-22

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-22

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-23

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-23

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-25

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-25

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-28

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-28

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-29

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-29

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-31

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-31

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-32

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-32

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-35

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-35

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-37

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-37

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-38

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-41

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-42

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-44

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-52

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-53

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-57

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-59

2022-05-23_Ceny Zivy 2022_web-64

Přečtěte si také