Zahlavi

Call for "Researchers at Risk Fellowship" - UKRAJINA

10. 03. 2022

AV ČR vyhlašuje možnost k podávání návrhů na zapojení výzkumných pracovníků z Ukrajiny do programu „Researchers at Risk Fellowship“.

Program je zaměřen na podporu výzkumných pracovníků, jejichž vědecká práce je ohrožena válkou nebo pronásledováním a dalšími hrozbami v jejich domovské zemi. Způsobilí jsou výzkumní pracovníci ze všech oblastí výzkumu, včetně vědeckých pracovníků a doktorandů, tj. studentů doktorského programu nebo jeho ekvivalentu, jakož i postdoktorandů, kteří již absolvovali doktorský program nebo jeho ekvivalent. 

Návrhy na zapojení výzkumných pracovníků z Ukrajiny mohou být podávány výhradně pracovišti AV ČR prostřednictvím formuláře, který je k dispozici zde: registrační formulář.

Více informací a podmínky pro podávání návrhů naleznete v příslušném dokumentu zde: call.

Termín pro podávání návrhů je 30. září 2022. 

UPOZORNĚNÍ (ze dne 28/4/2022): Možnost podávat návrhy do programu mezinárodní spolupráce Researchers at Risk Fellowship, který byl vyhlášen dne 10. března 2022, byla ke dni 28.dubna 2022 uzavřena z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tento účel. Po 28. dubnu 2022 bude i nadále možné zasílat návrhy, není však garantováno jejich zařazení do hodnocení, resp. poskytnutí finanční podpory. Pakliže budou uvolněny další finanční prostředky, bude možné tyto později přijaté návrhy postupně zařadit do hodnocení, a to v pořadí dle jejich přijetí.

For English please visit: https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/news/Call-for-Researchers-at-Risk-Fellowship-UKRAINE/

 

Obrázek: Pixabay

Přečtěte si také