Zahlavi

Brněnská pracoviště Akademie věd se budou významněji podílet na rozvoji města

13. 09. 2023

Spolupráce na rozvoji potenciálu studentů a žáků, propagaci a popularizaci vědy i zlepšování života ve městě s využitím vědeckých poznatků. K těmto a dalším bodům se zavázali představitelé Akademie věd ČR a města Brna memorandem o spolupráci v brněnské Nové radnici 11. září 2023.

Memorandum stvrdily podpisy předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a primátorka města Brna Markéta Vaňková. „Akademie věd má v Brně poměrně silné zastoupení několika ústavy ze všech vědních oblastí. Potenciál pro vzájemně výhodnou spolupráci je proto velký,“ uvedla Eva Zažímalová.

Narážela tak na skutečnost, že v moravské metropoli má sídlo nebo pobočku více než třetina pracovišť Akademie věd ČR. Sídlí zde například Ústav výzkumu globální změny, Ústav přístrojové techniky nebo Psychologický ústav.

Oboustranný význam spolupráce potvrzuje i Tomáš Kostelecký z Akademické rady AV ČR, který má regionální spolupráci v gesci: „Město Brno se za poslední období posunulo ve světě vědy, výzkumu a inovací na významně vyšší úroveň. Dokázalo ve spolupráci s Jihomoravských krajem a partery z vysokých škol a Akademie věd vytvořit funkční systém spolupráce mezi veřejnou správou a vědci, která systematicky podporuje přenos poznatků vědy a výzkumu do praxe. Podpis memoranda může tuto spolupráci ještě prohloubit a otevřít další příležitosti.“


Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a primátorka Brna Markéta Vaňková

Brno – město vědy
Podle primátorky Markéty Vaňkové memorandum posílí vzájemné fungování. „Chceme například společně podporovat pracoviště zapojená do národních i mezinárodních programů. Dále nám půjde o sdílení odborných znalostí, jež se využijí k rozvoji Brna,“ dodala. Obě strany tak budou spolupracovat i na grantových projektech, kdy Brno zastane roli aplikačního partnera nebo garanta.

Spolupráce se bude odvíjet ve všech vědních oblastech – vědách o živé i neživé přírodě a společenských vědách. Zástupci Brna si slibují například více podnětů pro udržení ekonomické a průmyslové konkurenceschopnosti ve vědě, zkvalitňování života a zlepšování životního prostředí ve městě. Zároveň chtějí zdůraznit roli moravské metropole jako středoevropského centra vědy, výzkumu, inovací a technologií. Konkrétní aktivity ošetří samostatně uzavírané smlouvy mezi ústavy a subjekty, které v Brně působí.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím zprávy Magistrátu města Brna
Foto: Shutterstock; Marie Schmerková

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také