Zahlavi

Baderovo stipendium: filantropie a dějiny umění

24. 11. 2017

Nadace Bader Philanthropy udělila v roce 2015 společný grant Ústavu dějin umění AV ČR a Uměleckohistorické společnosti. Formou stipendia z něj mohou podpořit mladé perspektivní doktorandy v České republice a jejich projekty v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století.

“Získání stipendia nadace Isabely & Alfreda Baderových, Bader Philanthropy, které uděluje od loňského roku Ústav dějin umění AV ČR spolu s Uměleckohistorickou společností, otevírá doktorandům dějin umění možnosti, o kterých mohli jejich starší kolegové jenom snít,” řekla členka Akademické rady Taťána Petrasová na pracovním setkání stipendistů podpořených v loňském roce.

Stipendium založil světově proslulý chemik, milionář, filantrop, zakladatel firmy Aldrich a sběratel vlámských mistrů Alfred Bader. Jeho české kořeny ho vedly nejen k pomoci českým chemikům, ale i českým dějinám umění.

Stipendium je každoročně určené pro tři vybrané excelentní badatelské projekty, především slouží na uhrazení dlouhodobých studijních pobytů a vědeckých stáží v zahraničí.

Baderovo stipendium bylo hlavním tématem odborného workhopu, který proběhl ve dnech 22. až 23. listopadu. „Do diskuse přijali pozvání takové kapacity oboru jako je Whitney Davis, Sandy Isenstadt nebo Romuald Kaczmarek. Je to investice do budoucnosti oboru, která se určitě vrátí. Proto nás těší, že workshop podpořila také Akademie věd v programu Strategie AV21,“ dodala Taťána Petrasová.

Dlaší informace: Nadace Isabely & Alfreda Baderových

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Ústavu dějin umění