Zahlavi

Atlasy starých měst i virtuální sbírky map přineslo centrum historické geografie

16. 11. 2018

Edice zmizelých měst, výstava o pražských vltavských ostrovech nebo virtuální historický atlas...To všechno jsou výsledky sedmiletého projektu Výzkumného centra historické geografie.

Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK, které na grantu vzájemně spolupracují, představily tento unikátní projekt v prostorách Akademie věd na Národní třídě na závěrečném workshopu. Výzkumné centrum vzniklo roku 2012 díky projektu excelence Grantové agentury České republiky a záběr jeho aktivit sahá od webových portálů a výstav přes konference až po řadu monografií a historických studií. Jeho smyslem je více propojit akademické a univerzitní pracoviště, časově pak pokrývá období od středověku do současnosti na území celého Česka, přičemž vědci se věnují i regionům a mikroregionům.

Workshopu se zúčastnila i předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová

Jak se mění česká krajina

„Centrum se zaměřuje především na základní historickogeografický výzkum s tematikou revolučních změn české krajiny v minulosti v mezinárodních, zejména středoevropských souvislostech,“ říkáEva Semotanová z Historického ústavu. Ve svém úvodním projevu vyzdvihla dosavadní úspěchy centra, včetně stabilizace badatelské základny a prohloubení mezioborové domácí a zahraniční spolupráce. Univerzitní perspektivu na workshopu zastupoval její kolega a spoluřešitel grantu Pavel Chromý z Přírodovědecké fakulty. Oba spolupracovali na monografii Historická geografie: tradice a modernita, která letos vyšla knižně v Historickém ústavu.

Ze zajímavých projektů zmiňme například mapový portál Historického atlasu měst České republiky, virtualní mapovou sbírku, portál přibližující historické krajiny, atlas náboženství Česka, publikace věnované Kladsku, Orlicku či šlechtickým panstvím od 16. do poloviny 18. století, historické atlasy měst Most či Nový Bydžov. Centrum připravilo i řadu vědeckých konferencí (mj. Historická geografie v digitálním světě) či výstav,  jedna z nich například mapovala proměny Zlína na mapách a plánech.

Více zde.

Na titulním snímku publikace Výzkumného centra historické geografie.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR