Zahlavi

Archeologické léto láká na nepřístupná místa Vyšehradu i leteckou archeologii

08. 07. 2024

Pozůstatky pravěkého osídlení, zaniklá hradiště, tajemství ukrytá pod Vyšehradem či archeologie z kabiny letadla. To vše a mnoho dalšího čeká na návštěvníky, kteří se letos rozhodnou zúčastnit pátého ročníku oblíbené prázdninové akce Archeologické léto. Odborníci během ní na lokalitách po celé republice odkrývají příběhy minulosti a populární formou je zpřístupňují veřejnosti. Zájemci se můžou vydat na hrady, hradiště, pohřebiště, do archeoparků nebo navštívit právě probíhající výzkumy. Akci připravily Archeologický ústav AV ČR, Praha a Archeologický ústav AV ČR, Brno ve spolupráci s muzei, univerzitami, památkovými ústavy a dalšími organizacemi.

Letos v létě mají zájemci příležitost navštívit více než 100 známých i zapomenutých archeologických lokalit v doprovodu zkušených archeologů. „Během letošní sezony návštěvník pozná různé výzkumné metody, vývoj dokumentačních technologií, způsoby ošetření artefaktů, ale i interpretační přístupy. Je to archeologie v kostce,“ říká Jaroslav Řídký z pražského Archeologického ústavu AV ČR.


Na návrší Hradisko u Mušova se rozkládala v období markomanských válek mohutná římská pevnost. Informace o prohlídkách zde.

Kromě úspěšných lokalit z minulých let přibyla i nová místa jako třeba dvě pražská hradiště – v Butovicích a Divoké Šárce, hradiště Šumárník nebo velkomoravský kostel v Modré u Velehradu. „Nejoblíbenější jsou tradičně komentované prohlídky probíhajících archeologických výzkumů, při kterých mohou zájemci sledovat postupy a metodiku práce v terénu. Na některých lokalitách si také sami vyzkouší, co taková práce obnáší,“ doplňuje Zdenka Filipová z brněnského Archeologického ústavu AV ČR.

Pod povrchem i nad ním
Velmi neobvyklý zážitek si můžou odnést ti, kteří se přihlásí na akci nazvanou Údolí Ohře, léto 1813: obranná linie proti Napoleonovi a příběh jejího odhalení. Za doprovodu uznávaného odborníka na leteckou archeologii Martina Gojdy si zájemci vyzkouší, jaké to je zkoumat krajinu z nebeských výšin – nad údolím řeky Ohře se totiž mohou proletět letounem Cessna 172. Právě z ptačí perspektivy lze totiž objevit a rozeznat struktury, které přímému pohledu ze země zůstávají skryty – například díky odlišnému zbarvení obilí, které roste nad zbytky obranných linií.


Pod povrch Vyšehradu můžete nahlédnout s Ladislavem Varadzinem. Informace o prohlídkách zde.

Výjimečné budou i komentované prohlídky na Vyšehradě, který letos slaví sté výročí zahájení archeologických výzkumů. Kde přesně se v areálu Vyšehradu nacházel nejstarší známý středověký kamenný palác? Jak archeologie odkrývá stopy po novém politickém programu, který chtěl v Čechách prosadit první český král? Nejen na tyto otázky odpoví v průběhu exkurze archeolog Ladislav Varadzin. Účastníci se seznámí s nejvýznamnějšími objevy a nahlédnou i do míst veřejnosti obvykle nepřístupných.

Na více než 250 prohlídek můžou lidé vyrazit až do poloviny září. Registrace na exkurze je možná na webových stránkách Archeologického léta. První prohlídky jsou naplánované již od června, akce trvá do první poloviny září. Ovšem pozor: „Protože průběh archeologických terénních výzkumů je do určité míry závislý na průběhu zemědělských aktivit, doporučujeme průběžně sledovat nabídku prohlídek po celé léto,“ říká Zdenka Filipová z brněnského Archeologického ústavu AV ČR.


Na okraji Vinoře objevili archeologové téměř sedm tisíc let starý rondel z doby kamenné. Informace o prohlídkách zde.

Novinkou Archeologického léta 2024 jsou prohlídky v angličtině, a to v Praze (Vyšehrad, Letná, Závist) a v Dolních Věstonicích.

O některých lokalitách zpřístupněných v rámci Archeologického léta i dalších zajímavých místech a výzkumech jsme psali v článcích uveřejněných v časopisech vydávaných Akademií věd ČR:

Příběhy zašité v minulostiA / Magazín č. 4/2023

Krajina mezolituA / Věda a výzkum č. 1/2023

Pravěký rondelA / Věda a výzkum č. 4/2022

Moravští ŘímanéA / Věda a výzkum č. 3/2020

Po stopách lovců mamutůAΩ / Věda pro každého č. 1/2020

Římané na jižní MoravěA / Věda a výzkum č. 2/2019

Živá paměť katedrályA / Věda a výzkum č. 2/2019

Minulost z velké výškyA / Věda a výzkum č. 3/2018

Text: Markéta Wernerová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také