Zahlavi

Akademie věd podepsala dohodu o spolupráci s ministerstvem zdravotnictví

31. 10. 2019

Rozvoj zdravotnického výzkumu chce podpořit nová smlouva mezi Akademií věd ČR a ministerstvem zdravotnictví. Na intenzivnějším sdílení zkušeností, výměně vědeckých poznatků i společných grantových projektech se dnes v Praze dohodli předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Velmi si cením toho, že navazujeme spolupráci s tak významnou institucí, která může našim vědcům přinést cenné kontakty a rozvoj v oblasti zdravotnictví a medicíny a ve výsledku přispět i k novým léčebným postupům. Například oblast biomedicíny dnes patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům vědeckého výzkumu,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. Dodává, že dohoda bude mít jistě dopad i na akademickou platformu Strategie AV21, která cílí na praktické využití výzkumu pro společnost. Jeden z jejích programů se přímo zabývá kvalitním životem ve zdraví a nemoci.

Memorandum Ministerstvo zdravotnictví_web-16

Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch po podpisu dohody

„Byl by hřích nevyužít potenciálu spolupráce s největší odbornou autoritou v ČR, kterou je Akademie věd. Naše spolupráce bude spočívat ve sdílení poznatků, vzájemné diskusi a účasti na společných grantových projektech pro zvýšení úrovně poznání v oblasti zdravotnictví. Spolupráce s Akademií věd si velice vážím a těším se, že za její pomoci se nám podaří výzkumné aktivity ve zdravotnictví posunout na další úroveň,“ uvádí k podpisu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Granty, konference i podklady pro vládu

Spolupráce ministerstva a Akademie věd počítá s realizací společných výzkumných aktivit, posilováním účasti na grantových projektech či pořádáním odborných seminářů a konferencí. Obě strany se zavázaly ke vzájemným konzultacím a výměně zkušeností o programech účelové podpory zdravotnického výzkumu či při zpracování odborných posudků a stanovisek. Důležité bude i hledání zdravotnických témat, která mají využití v praxi - stále aktuálnější se stává například úprava pitné vody a její kvalita.

Memorandum Ministerstvo zdravotnictví_web-18

Eva Zažímalová a Adam Vojtěch v rozhovoru s médii

Zároveň vznikne komunikační platforma, jejímiž členy bude jeden zástupce za ministerstvo a jeden za Akademii věd a kteří budou vzájemnou spolupráci koordinovat. Smlouva navazuje na další dohody v oblasti zdravotnictví, například na smlouvu s Vinohradskou nemocnicí či Nemocnicí Na Homolce, která si dávala za cíl zlepšit diagnostiku a léčbu onemocnění, jakou je například epilepsie, Alzheimerova choroba nebo mozkové nádory.

Na titulním snímku zprava: předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas

Připravili: Jan Martinek a Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Gabrielou Štěpanyovou, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons

Přečtěte si také