Zahlavi

Akademie věd ocenila britského historika českých dějin Marka Cornwalla

29. 03. 2022

Akademie věd ČR udělila britskému historikovi Marku Cornwallovi Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Expert na středoevropské dějiny 19. a 20. století ocenění převzal v pondělí 28. března 2022 v Goethe-Institutu vPraze při příležitosti představení českého překladu knihy Čertova zeď (The Devil’s Wall). V díle otevírá dosud tabuizované téma vztahu mládí, homosexuality a nacionalismu.  

Profesor moderních evropských dějin na Univerzitě v Southamptonu Mark Cornwall se zaměřuje především na pozdní habsburskou říši a problematiku česko-německých vztahů. „Stejně jako František Palacký sehrál velmi významnou úlohu v rozvoji českého národního života a jeho vzdělanosti, tak i profesoru Cornwallovi patří dík za péči, kterou věnuje rozličným tématům spojeným s našimi dějinami,“ řekl během slavnostního ceremoniálu místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek. Poděkoval mu také za dlouhodobé rozvíjení česko-britských vztahů a propagaci českých studií ve Spojeném království.

2022-03-29_Mark Cornwall_medaile
Čestnou oborovou medaili Františka Palackého předal Marku Cornwallovi místopředseda Akademie věd ČR Ondřej Beránek. (CC)    

Oživený zapomenutý příběh  
V pražském Goethe-Institutu představil Mark Cornwall český překlad knihy Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy. Otevírá v ní novou perspektivu česko-německých vztahů. Zpochybňuje představu, že všichni sudetští Němci nutně museli být nacisté a nabízí nový pohled na vysvětlení britského appeasementu vůči Hitlerovi. Zabývá se také problematikou potlačené sexuality. Historik v knize oživil zapomenutý příběh spolupracovníka Konrada Henleina Heinze Ruthy, který byl v roce 1937 obviněn ze svádění mladíků. Ve vězení pak spáchal sebevraždu. Průkopníka sudetoněmeckého hnutí mládeže ze severu Čech se Němci následně snažili vymazat z paměti.  

Kniha Čertova zeď. Život a smrt Heinze Ruthy vyšla v Nakladatelství Academia ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR již loni. Do Prahy se ale její autor dostal kvůli omezení cestování za pandemie covidu-19 až nyní. 

2022-03-29_Mark Cornwall_kniha 
V knize otevírá autor tabuizované téma homosexuality a nacionalismu. (CC)

Setkání s Václavem Havlem  
Česko navštívil profesor Cornwall díky svým výzkumům již mnohokrát. Poprvé přijel do Brna v roce 1987, kde si po studiích českého jazyka na Oxfordu prohluboval znalosti češtiny. V den výročí úmrtí Jana Palacha zažil na Václavském náměstí násilné potlačení demonstrace, setkal se s Václavem Havlem, kvůli svému působení v Československu byl pod dohledem STB. „Byl to pro mě vzrušující čas. Jako Brit jsem trochu prožil moderní české dějiny, konec komunismu,“ řekl Mark Cornwall a dodal: „Dynamika českých dějin je pro mě fascinující.“  

Mark Cornwall vystudoval historii na Univerzitě v Leedsu, působil na univerzitách v Exeteru, Oxfordu a v Dundee. 0d roku 2004 je profesorem moderních evropských dějin na Univerzitě v Southamptonu. Vedle Čertovy zdi je autorem stěžejním knihy o propagandě za první světové války The Undermining of Austria-Hungary. The Battle for Hearts and Minds. V současnosti se věnuje výzkumu dějin zrady v habsburské monarchii v éře Františka Josefa I.  

 Text: Zuzana Šprinclová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR 
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR 

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons. 

  

Mark Cornwall 1

Mark Cornwall 1

Mark Cornwall 2

Mark Cornwall 2

Mark Cornwall 5

Mark Cornwall 5

Mark Cornwall 7

Mark Cornwall 7

Mark Cornwall 4

Mark Cornwall 4

Mark Cornwall 6

Mark Cornwall 6

Mark Cornwall 8

Mark Cornwall 8

Mark Cornwall 3

Mark Cornwall 3

Přečtěte si také