Zahlavi

Akademie věd a Policejní akademie ČR v Praze podepsaly memorandum o spolupráci

09. 01. 2023

Spolupráce na vědeckých projektech, podpora sdílení nákladné laboratorní a experimentální techniky a informačních zdrojů i součinnost při popularizaci vědy. Podepsáním memoranda se Akademie věd ČR a Policejní akademie ČR v Praze zavázaly ke spolupráci ve vědě a výzkumu. Obě strany si slibují jejich efektivnější rozvoj v Česku.

Memorandum uzavřeli předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý 6. ledna 2023 v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě. Připravovat jej začaly na podzim loňského roku.

„Policejní akademie předpokládá spolupráci s Akademií věd v zajišťování doktorských studijních programů, výzkumných aktivit, ale také při některých praktických aspektech výuky bakalářských a magisterských studentů,“ hodnotí hlavní body memoranda člen Akademické rady AV ČR Jan Vondráček, který má spolupráci s vysokými školami v gesci.

Policejní akademie již začala o možnostech spolupráce jednat s konkrétními ústavy Akademie věd ČR, například se Sociologickým ústavem, Ústavem státu a práva a Ústavem pro soudobé dějiny.


Memorandum o spolupráci podepsali rektor Policejní akademie ČR v Praze David Dlouhý a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

K podpisu vedlo obě akademické instituce přesvědčení, že vzájemné propojení povede k rozšiřování a lepšímu využívání vědeckých poznatků. Utužit spolupráci chtějí mimo jiné tím, že pracovníci budou zasedat v odborných komisích, oponentních radách a poradních orgánech druhé organizace. Odborní zaměstnanci Akademie věd ČR se taktéž budou zapojovat do pedagogického chodu fakult Policejní akademie ČR v Praze. Zároveň instituce plánují kooperovat na výzkumu ve společných projektech či se spolu účastnit vědecko-popularizačních aktivit.

Přehled smluv s vysokými školami naleznete na webu Akademie věd ČR.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative CommonsText a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

Přečtěte si také