Zahlavi

Akademie věd ČR se v New Yorku účastnila fóra o vědě, technologiích a inovacích

17. 05. 2019

Předseda Vědecké rady Akademie věd ČR Antonín Fejfar zastupoval Českou republiku na čtvrtém fóru o roli vědy, technologií a inovací (STI Forum) v otázkách udržitelného rozvoje. Význačná přehlídka se konala v sídle OSN v New Yorku ve dnech 14. a 15. května 2019.

STI Forum je důležitou součástí speciálně zřízeného mechanismu OSN pro využívání potenciálu vědy, technologií a inovací pro plnění cílů udržitelného rozvoje 2030. Přidaná hodnota fóra spočívá v tom, že propojuje zástupce členských zemí OSN s vědeckou a akademickou komunitou a soukromým sektorem.

Letošnímu zasedání spolupředsedala Marie Chatardová, stálá představitelka České republiky při OSN, a díky tomu bylo možné prezentovat ČR v duchu inovační strategie Czech Republic, the Country for the Future.

Vzdělávání a obnovitelné zdroje

Antonín Fejfar vystoupil jako panelista v bloku zaměřeném na plnění cílů v oblasti vzdělávání a inkluzivního a udržitelného ekonomického růstu. Podtrhl přitom přínos základního výzkumu pro řešení konkrétních rozvojových problémů, např. antiretrovirální léčby HIV nebo v případě obnovitelných energetických zdrojů v rámci Strategie AV 21. Popsal také roli výzkumné infrastruktury ELI beamlines vybudované Fyzikálním ústavem AV ČR, kde již byly zahájeny experimenty pro externí uživatele.

44CECD0B-57EA-46A8-B6E3-1E22C9F08B00

Antonín Fejfar (zleva u mikrofonu) má řadu zahraničních zkušeností, působil například na ParisTech ve Francii či na Kjótské univerzitě

Fyzik Fejfar též vystoupil na doprovodné akci zaměřené na roli výchovy a vzdělávání pro rozvoj vědy, technologií a inovací, spolupořádané Českou republikou. Uvedl přitom příklady spolupráce Akademie věd s vysokými školami při výchově studentů a odborníků v oblasti vědy a technologií.

Letošního STI fóra se zúčastnilo na tisíc představitelů členských zemí, soukromého sektoru, vědeckých institucí a univerzit. Závěry fóra poslouží jako důležitý podklad pro červencové zasedání Hospodářské a sociální rady (ECOSOC), která zhodnotí dosavadní výsledky plnění cílů udržitelného rozvoje.

IMG_4013

Připravil: Antonín Fejfar, Fyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s Alicí Horáčkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: iStock a archiv Antonína Fejfara

Přečtěte si také