Zahlavi

Akademie věd ČR přerušuje či ukončuje vědecké aktivity v Rusku a Bělorusku

03. 03. 2022

Na invazi vojsk Ruské federace a Běloruské republiky na Ukrajinu a bezprecedentní porušení mezinárodního práva reaguje Akademie věd ČR ukončením či přerušením smluv o vědecké spolupráci s institucemi Ruské federace a Běloruské republiky. Na blíže nespecifikované období zastavuje i všechny další vědecké aktivity realizované v rámci některého z 54 pracovišť Akademie věd ČR.

Podle předsednictva Akademické rady AV ČR je nyní nepřijatelné spolupracovat s institucemi ze zemí, které nerespektují základní hodnoty civilizovaného světa. „Opětovné obnovení těchto vztahů je podle nás možné teprve tehdy, až Rusko a Bělorusko zastaví bezdůvodnou agresi a pokusí se vyřešit konflikt mírovou cestou,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

S Ruskou federací jsou pracoviště Akademie věd ČR provázána ve více než padesáti vědeckých projektech a aktivitách, s Běloruskou republikou jde v současnosti o dvě spolupráce.

Ukončení nebo zmrazení projektů
Akademie věd ČR sdružuje celkem 54 pracovišť, samostatných veřejných výzkumných institucí. „Je na zvážení vedení jednotlivých ústavů, které mají vlastní právní subjektivitu, zda přistoupí k plnému ukončení dosavadní spolupráce či pouze dočasnému zmrazení, respektive pozastavení činností vykonávaných na základě uzavřených smluv,“ říká David Honys, člen Akademické rady pověřený koordinací mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR.

„Vědci a vědkyně Akademie věd nemohou mlčet tváří v tvář válečnému konfliktu na území Evropy a stojí na straně dodržování lidských práv, svobod a demokracie. Odsuzujeme akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti a politickému uspořádání Ukrajiny,“ uvedla již dříve v prohlášení AV ČR.

Koordinovaná reakce napříč institucemi
Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová se v úterý 1. března zúčastnila jednání s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, ministrem školství Petrem Gazdíkem a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a studentské komory RVŠ, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací a České akademie zemědělských věd. Na následném jednání ve čtvrtek 3. března se shodli na společném stanovisku.

Píšou v něm, že chtějí informovat vědce, studenty a pedagogy, kteří jsou a budou mezi běženci z Ukrajiny, o možnostech uplatnění v ČR. A to skrze webový portál, který vznikne ve spolupráci s ministerstvem školství. Ukrajinští výzkumníci budou mít možnost zapojit se do širokého spektra projektů financovaných Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR.

Vzhledem k aktuální agresi ozbrojených sil Ruska na Ukrajině doporučují účastníci jednání všem českým výzkumným pracovištím pozastavit či rozvázat institucionální formy spolupráce s ruskými či běloruskými výzkumnými institucemi.

„Na druhé straně však považujeme za vhodné a důležité udržet některé kontakty na individuální bázi s lidmi v ruských či běloruských vědeckých a výzkumných institucích, kteří se proti naprosto neospravedlnitelné invazi jasně vymezují – mj. otevřeným dopisem. Má smysl je jednak osobně podpořit, jednak i budovat informační mosty tam, kde je možné stavět na důvěře a na osvědčeném pracovním vztahu. Jsme si vědomi, že ve vztahu k vědcům, pedagogům a studentům z Ruska či Běloruska je nutné vyhnout se principu uplatňování kolektivní viny. Tito lidé nemají být trestáni za současnou situaci jen na základě národnosti,“ píše se v závěrech jednání.

Text: Akademie věd ČR
Foto: Shutterstock

Přečtěte si také