Zahlavi

Akademie věd ČR posílila spolupráci s Technologickým centrem Praha

30. 03. 2023

Rozvoj inovativních firem, sdílení informací o vzdělávacích aktivitách a větší zapojení české vědy do Evropského výzkumného prostoru. To jsou tři hlavní body memoranda o spolupráci, které 30. března 2023 podepsali zástupci Akademie věd ČR a Technologického centra Praha. Technologické centrum Praha tak například bude pracovištím Akademie věd ČR poskytovat informační a konzultační podporu při zapojování do programu Horizont Evropa a dalších evropských iniciativ.

Za instituce podepsali memorandum předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ředitel Technologického centra Praha Karel Klusáček.

„Podepsání memoranda pro nás znamená další důležitý krok v utužování vzájemných vztahů. Věřím, že výsledky spolupráce pomohou posílit postavení Akademie věd v Evropském výzkumném prostoru,“ řekl člen Akademické rady AV ČR David Honys, který má spolupráci s Technologickým centrem Praha v gesci.


Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a ředitel Technologického centra Praha Karel Klusáček

Instituce se dále zavázaly vzájemně propagovat akce na webových stránkách, propůjčovat si konferenční prostory či spolupracovat na publikování vybraných výsledků.

Technologické centrum Praha, původním názvem Technologické centrum AV ČR, vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. Poskytuje informační a konzultační služby k programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, v této sféře připravuje analytické a koncepční studie a podklady pro rozhodování. Podporuje vznik a rozvoj inovačních firem či realizuje mezinárodní technologický transfer. Přispívá tak ke zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem. Jeho členy jsou Fyzikální ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR a společnost Technology Management.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-1

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-1

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-12

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-12

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-13

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-13

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-14

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-14

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-15

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-15

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-16

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-16

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-2

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-2

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-5

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-5

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-6

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-6

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-7

2023-03-30_Memorandum_Technologicke centrum Praha_Karel Klusacek_web-7

Přečtěte si také