Zahlavi

Akademie věd ČR ocenila francouzského experta na středověkou filozofii

19. 04. 2023

Středověká logika, metafyzika, epistemologie a filozofická teologie jsou hlavními oblastmi výzkumů francouzského vědce Alaina de Libery. Za přínos světové filozofii jej Akademie věd ČR ocenila 19. dubna 2023 medailí Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách. Ceremoniál se konal v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Alain de Libera, emeritní profesor Collège de France, se zabývá především recepcí antické a arabské filozofie v latinském středověku a fenomény přenosu filozofického poznání a vědění. V poslední době propojuje historicko-filozofické bádání s aktuálními otázkami a pokouší se odhalovat kořeny konceptů a problémů současného filozofického myšlení. Svůj přístup označuje za filozofickou archeologii.

Laureát dlouhodobě působil například na Ženevské univerzitě, přednášel i v dalších zemích. Napsal více než 20 knih, téměř 200 článků a je autorem mnoha kritických edic a komentovaných překladů středověkých filozofických a teologických textů.


Ocenění Alain de Libera převzal od předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové a místopředsedy Ondřeje Beránka.

Filozof i historik
„Přínos Alaina de Libery pro poznávání i pochopení středověké filozofie oceňují ve Francii i mimo ni. Jeho vědeckou práci dobře zná i česká odborná veřejnost. Například jeho monografie Filosofie v období středověku: Byzanc, země islámu, židovské obce a latinský Západ, ve které autor přichází s alternativní koncepcí dějin středověké filozofie, se v Česku dočkala dvou vydání,“ připomněla úspěchy vědce předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Pavel Blažek z Filosofického ústavu AV ČR, jehož pracoviště francouzského vědce na medaili navrhlo, v laudatiu vyzdvihl, že Alain de Libera je jedním z nejvýznamnějších současných historiků středověké filozofie. "Jako málokomu jinému se mu podařilo ukázat, v čem spočívá filozofický význam a přínos středověké filozofie a v čem může být inspirující i pro moderní filozofii. Zároveň se však jeho studie vyznačují velkou pozorností a citlivostí ke kulturně-historickému kontextu, v němž tato filozofie vznikala a s nímž je spjata," zdůraznil Pavel Blažek a dodal: "Právě tato zdařilá kombinace filozofického a historického přístupu k bádání o středověké filozofii je hlavním důvodem, proč je dílo Alaina de Libery podnětné jak pro medievalisty a intelektuální historiky, tak pro moderní filozofy." Práce laureáta se podle něj vyznačuje nejen hlubokým historiografickým povědomím, ale i snahou o metodologickou inovaci a schopností poutavě předat znalosti čtenáři.

Do Prahy za prací
České stopy Alaina de Libery vedou k CEFRES, Francouzskému ústavu pro výzkum ve společenských vědách, který sídlí v Praze a spolupracuje i s Akademií věd ČR. „Filozofie mě do Prahy dovedla poprvé v roce 2015, kdy jsem v CEFRES vystoupil s přednáškou. Přivádí mě i tentokrát, abych převzal dnešní ocenění. Nejsem zde tedy kvůli turistice, ale své práci a jejím výsledkům,“ zmínil laureát důvody svých návštěv v Česku. Ocenil také úzkou spolupráci filozofů a historiků v Akademii věd ČR.

S prací spojil i nynější příjezd a přednesl dvě přednášky: 18. dubna 2023 v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na téma Archeologie pojmu „Ne!“: nihilismus, neminismus a anarchismus od středověku po modernu. Po ceremoniálu udělení medaile Josefa Dobrovského 19. dubna 2023 pak následovala přednáška Po modernistech (Heidegger, Foucault): přepisování dějin středověké filozofie.


Součástí ceremoniálu byla laureátova přednáška.

Čestné oborové medaile uděluje Akademie věd ČR českým vědkyním a vědcům, kteří se podíleli na formování svých oborů v Česku, i zahraničním kolegům a kolegyním za přínos světové vědě. Přehled laureátů medaile Josefa Dobrovského najdete zde.

Text: Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Josef Landergott, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Licence Creative Commons Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

BE8A5550

BE8A5550

BE8A5571

BE8A5571

BE8A5576

BE8A5576

BE8A5585

BE8A5585

BE8A5596

BE8A5596

BE8A5607

BE8A5607

BE8A5610

BE8A5610

BE8A5619

BE8A5619

BE8A5636

BE8A5636

BE8A5657

BE8A5657

BE8A5674

BE8A5674

BE8A5678

BE8A5678

BE8A5704

BE8A5704

BE8A5731

BE8A5731

BE8A5735

BE8A5735

Přečtěte si také