Zahlavi

Akademie věd ČR hostila dvoudenní vědecké setkání UK-Czech Republic Bilateral International Meeting

06. 02. 2024

Probíraná témata se týkala udržitelného zemědělství, ochrany biodiverzity v době změny klimatu a epigenetické terapie rakoviny, neurodegenerativních a civilizačních chorob. Úvodní slovo pronesli za českou stranu předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a David Honys z Akademické rady, za britskou stranu pak Ian Wiggins z Royal Society. Událost se konala ve dnech 31. ledna a 1. února 2024 v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze.

Na programu byly příspěvky Miroslava Trnky z Czechglobe, Aleše Pečinky z Ústavu experimentální botaniky AV ČR nebo Petra Pyška z Botanického ústavu AV ČR. Mezi hosty z Británie byli David Baulcombe a Rhys Green z Univerzity v Cambridge nebo Lars Østergaard z Univerzity v Oxfordu.

Účastníci měli příležitost prezentovat aktivity a výsledky svých výzkumných týmů či laboratoří, diskutovat a hledat průsečíky či nové přístupy, které by mohly vést k navázání dlouhodobé bilaterální spolupráce.

Přednášky probíhaly paralelně ve dvou konferenčních sálech a byly doplněny o plenární sekce, kde se diskutovala témata společná pro obě skupiny odborníků jako nové genové techniky (např. CRISPR) nebo epigenetické regulace.

Skupinu českých a britských expertů přivítal také britský velvyslanec Matt Field v rezidenčních prostorech britské ambasády.

Setkání se zúčastnili odborníci z 11 ústavů Akademie věd ČR a ze 13 britských institucí včetně Imperial College London, Univerzity v Cambridge a Univerzity v Oxfordu.

Text: Leona Matušková a Jana Whalen, Akademie věd ČR
Foto: Jana Plavec, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Licence Creative Commons  Text a fotografie jsou uvolněny pod svobodnou licencí Creative Commons.

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-1

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-1

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-10

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-10

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-100

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-100

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-101

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-101

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-102

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-102

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-11

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-11

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-12

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-12

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-13

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-13

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-14

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-14

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-15

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-15

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-16

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-16

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-17

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-17

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-19

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-19

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-2

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-2

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-20

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-20

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-21

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-21

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-22

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-22

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-23

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-23

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-24

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-24

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-25

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-25

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-26

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-27

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-28

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-29

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-3

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-30

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-31

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-32

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-33

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-34

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-35

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-36

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-37

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-38

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-39

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-4

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-40

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-41

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-42

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-43

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-44

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-45

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-46

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-47

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-48

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-49

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-5

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-50

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-51

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-52

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-53

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-54

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-55

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-56

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-57

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-58

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-59

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-6

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-60

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-61

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-63

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-64

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-65

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-66

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-67

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-68

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-69

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-7

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-70

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-71

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-72

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-73

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-74

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-75

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-76

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-77

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-78

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-79

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-8

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-80

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-81

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-82

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-83

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-84

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-85

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-86

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-87

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-88

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-89

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-9

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-90

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-91

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-92

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-93

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-94

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-95

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-96

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-97

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-98

2024-01-31_UK-Czech Republic Bilateral International Meeting_Royal Society_web-99

2024_02_05_Royal Society

2024_02_05_Royal Society2

Přečtěte si také