Zahlavi

AV ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s pracovním návrhem státního rozpočtu na vědu

12. 06. 2023

Akademie věd ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s pracovním návrhem státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na léta 2024–2026 i s redukcí svého rozpočtu a považuje jej ve svém důsledku za škodlivý. Je zejména znepokojena tím, že k návrhu redukce dochází v situaci, kdy podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP po roce 2020 klesá, a to z nejvyšší hodnoty 0,67 % v roce 2020 na 0,54 % v roce 2023, což je výrazně méně, než kolik na vědu vydávají vědecky vyspělé země. Více se dočtete v následujícím prohlášení předsednictva Akademické rady AV ČR:

STANOVISKO AKADEMIE VĚD ČR K PŘÍPRAVĚ ROZPOČTU NA VĚDU, VÝZKUM A INOVACE NA ROK 2024 S VÝHLEDEM NA LÉTA 2025 A 2026 

Ministerstvo financí České republiky předložilo k projednání vládě České republiky materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“. Dokument obsahuje kromě jiného také návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) o cca 10 % pro rok 2024, což by proti aktuálnímu návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace vedlo k celkovém poklesu rozpočtu na VaVaI o více než 12 miliard korun, a v případě Akademie věd ČR k poklesu institucionálních prostředků v její rozpočtové kapitole o zhruba 600 milionů korun.

Akademie věd ČR vyjadřuje zásadní nesouhlas s tímto pracovním návrhem státního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 i s redukcí svého rozpočtu a považuje jej ve svém důsledku za škodlivý. Je zejména znepokojena tím, že k návrhu redukce dochází v situaci, kdy podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP po roce 2020 klesá, a to z nejvyšší hodnoty 0,67 % v roce 2020 na 0,54 % v roce 2023, což je výrazně méně, než kolik na vědu vydávají vědecky vyspělé země. Akademie věd ČR proto zdůrazňuje nutnost zvrátit tento znepokojivý trend a upozorňuje, že ve vědecky vyspělých zemích, jako je např. Německo, podíl financování vědy ze státního rozpočtu činí 0,93 % HDP. Pokud by došlo k redukci rozpočtu na VaVaI, hrozí odliv špičkových vědců do zahraničí a v horizontu několika let další propad české ekonomiky, protože prostředky vložené do vědy jsou také zásadní investicí do budoucí prosperity naší země.

Akademie věd ČR si je dobře vědoma nelehké ekonomické situace České republiky. Avšak právě s ohledem na význam vědy, výzkumu a vzdělávání pro naši společnou budoucnost nemůže souhlasit s plošnými škrty rozpočtu na VaVaI. Akademie věd ČR současně zdůrazňuje, že je připravena podílet se na realizaci Programového prohlášení vlády v oblasti zvyšování kvality vědy a podpory excelence. Podpora kvalitní vědy a výzkumu v Akademii věd ČR a na vysokých školách je základem rozvoje České republiky a současně je nejlepší a jedinou cestou ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v dlouhodobém horizontu. Akademie věd ČR proto žádá vládu ČR, aby se zasadila o schválení stabilizačního rozpočtu na VaVaI na léta 2024–2026 podle aktuálního návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

V Praze dne 12. června 2023

předsednictvo Akademické rady AV ČR

TZ ke stažení

Přečtěte si také