Zahlavi

AV ČR utužila vědecko-technologickou spolupráci s Tchaj-wanem

07. 05. 2019

V úterý 7. května proběhl v sídle Technologické agentury České republiky (TA ČR) již šestý Česko-tchajwanský technologický den, jehož cílem bylo další prohloubení společných aktivit obou zemí v oblasti vědy a techniky. V reprezentativním prostředí dejvické vily Lanna pak na konferenci navázala slavnostní recepce, při níž Akademie věd ČR s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a technologie (MOST) podepsala prováděcí protokol ke smlouvě o vzájemné vědecké spolupráci.

Za Akademii věd stvrdila protokol svým podpisem doktorka Hana Sychrová, členka Akademické rady pověřená koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR, za tchajwanskou stranu pak profesorka Hsin-Ya Huang, ředitelka odboru mezinárodní spolupráce a vědeckého vzdělávání tchajwanského ministerstva.

„S tchajwanským Ministerstvem pro vědu a technologie spolupracujeme dlouhodobě,“ uvedla Hana Sychrová s poukazem na dohodu o vědecké spolupráci uzavřenou před třemi lety. „Jsme rádi, že se česká vláda rozhodla naši spolupráci s Tchaiwanem podpořit a v roce 2017 na tyto účely vyčlenila 4,7 milionu korun,“ dodala.

Díky těmto financím proběhla v roce 2018 celá řada vědeckých návštěv mezi oběma zeměmi: 12 mladých výzkumníků AV ČR se podívalo do Tchajwanu a 12 významných tchajwanských vědců zase do Prahy. Podle Sychrové se do spolupráce zapojilo hned 10 ústavů AV ČR a 11 partnerských organizací v Tchaiwanu. Studijní cesty pokračují i v letošním roce, včetně tří delších studijních pobytů postdoktorandů AV ČR v tchajwanském ITRI (Industrial Technology Research Institute).

Umělá kůže z 3D tiskárny

Celodenní konference, která slavnostní recepci předcházela, se věnovala především třem klíčovým oblastem stávající i potenciální spolupráce mezi českými a tchajwanskými vědeckými institucemi: zdravotnickým technologiím, autonomním vozidlům a chytrým přístrojům. 

Prezentace odborníků z obou zemí představily množství společných úspěšných projektů či možností dalšího rozvoje a vzájemného obohacení. Akademii věd mezi nimi zastupovala Markéta Bačáková z Fyziologického ústavu AV ČR, která v březnu absolvovala měsíční stáž na zmíněném ITRI. Ve svém příspěvku pohovořila o výrobě náhrady lidské kůže pomocí 3D tisku.

„Ve vědě se tato technologie používá už mnoho let, ITRI však vyvinulo systém, který se dá aplikovat v lékařské praxi,“ zdůraznila Bačáková. „V našem ústavu v České republice se také soustředíme na náhrady kůže, ale ne 3D tiskem. Díky této spolupráci tedy můžeme použít technologii 3D tisku i pro náš výzkum,“ poznamenala s tím, že „vytištěné“ náhrady kůže nacházejí uplatnění při akutních zraněních včetně popálenin i při chronických neléčících se poškozeních tkáně. Postup převzatý od Tchajwanců má navíc řadu výhod – je sterilní, lze jím vytisknout mnoho vzorků a není příliš drahý.

Z tchajwanských odborníků vystoupili na konferenci mimo jiné zástupci vládou financovaného konsorcia HSC (Healthcare Systems Consortium), zaměřeného na spolupráci mezi akademickou a průmyslovou sférou. Představili mimo jiné možnosti využití tzv. rozšířené reality při chirurgických operacích nebo přechodu z papírových lékařských záznamů na elektronické, vybavené ručním podpisem (přes dotykovou obrazovku) a videopodpisem (krátkým záběrem pacienta).

Technologická agentura České republiky (TA ČR), která Česko-tchajwanský technologický den pořádala, je centrální státní agentura zajišťující podporu výzkumu, vývoje a inovací. Podle Petra Matolína, ředitele sekce rozvoje a řízení programů, dosud podpořila celkem devět projektů česko-tchajwanské spolupráce. 

Na úvodním snímku (zleva doprava): ředitelka odboru mezinárodní spolupráce a vědeckého vzdělávání tchajwanského Ministerstva pro vědu a technologie Hsin-Ya Huang, vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Chung-I Wang, předseda TA ČR Petr Konvalinka, předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, členka Akademické rady AV ČR pověřená koordinací zahraniční spolupráce Hana Sychrová

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Úvodní foto: Jan Martinek, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto v článku: Milan Pohl 

Přečtěte si také