Zahlavi

ADELA DAY v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky

19. 06. 2019

V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky pořádají jednodenní konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin.

Centrum PIGMOD na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově pořádá 27. 6. 2019 konferenci u příležitosti 10. výročí narození první transgenní prasničky pro lidský mutovaný huntingtin - ADELA DAY.

Konference bude sestávat z přednášek k problematice Huntingtonovy choroby, genové terapie tohoto onemocnění, výsledkům výzkumu pracovišť v ČR a unikátnosti modelového organismu, vytvořeného na liběchovském pracovišti Akademie věd. Silná symbolika konference, pořádané 10 let od narození transgenní prasničky “Adély”, spočívá v právě zahájených klinických studiích genové terapie, spoluvyvinuté velkou měrou na pracovištích v Liběchově a partnerských ústavech v ČR díky ověření konceptu léčby na Adéle a jejím potomstvu.

Konference se koná od 14:00h v konferenční místnosti ÚŽFG AV ČR.

O tématu se více dozvíte v článku redaktorky SSČ AV ČR Jany Olivové v Akademickém bulletinu (09/2016): Liběchovské biomedicinské modely pro výzkum závažných chorob.

Připravil: Michal Schmoranz, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Foto: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR