Zahlavi

Oslava 70 let Ústavu termomechaniky se nesla ve znamení energie a vzpomínek

09. 11. 2023

Kulaté 70. narozeniny oslavil 25. října 2023 Ústav termomechaniky AV ČR v pražské vile Lanna symbolicky. Součástí slavnostního večera byl totiž i křest knihy Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku, která se ohlíží zpět až ke zrození pracoviště a jeho „prvním krůčkům“.

Oslavy se kromě ředitele Ústavu termomechaniky AV ČR Miroslava Chomáta zúčastnila i předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, místopředsedkyně AV ČR Ilona Müllerová, předseda Vědecké rady AV ČR Pavel Baran nebo člen Akademické rady AV ČR a bývalý ředitel pracoviště Jiří Plešek. Právě on byl jedním z původců myšlenky na vznik knihy, která by popsala historii jeho domovského ústavu. Publikaci Ve znamení energie. Dějiny Ústavu termomechaniky a Ústavu pro elektrotechniku představila jedna z autorek, Věra Dvořáčková z Masaryka ústavu a Archivu AV ČR.

Předchůdkyně Ústavu termomechaniky, Laboratoř strojnická ČSAV, vznikla v roce 1953. Současný název používá pracoviště od roku 1962. V roce 2006 se sloučilo s Ústavem pro elektrotechniku AV ČR, jehož vznik v podobě Laboratoře pro elektrotechniku ČSAV se také datuje na rok 1953. Kniha zachycuje vývoj obou pracovišť v širším kontextu.

Ve znamení energie
Ačkoli kniha bude určitě zajímat hlavně pracovníky Ústavu termomechaniky AV ČR, zajímavé informace v ní najdou i ostatní. Dokumentuje totiž ne vždy jednoduchý vývoj výzkumné instituce, která není izolovaná od zbytku společnosti. „Proto na její vývoj mají vliv i celospolečenské události nebo politická rozhodnutí. Dějiny ústavu jsou tak součástí historie naší země,“ říká Miroslav Chomát.

Publikace se zaměřuje také na lidské osudy významných osobností Ústavu termomechaniky AV ČR, a poskytuje tak i osobní úhel pohledu. „Kniha je psaná čtivým jazykem a obsahuje i mnohé zajímavosti, které mohou v očích veřejnosti náš vědecký ústav ‚polidštit‘,“ doplňuje Miroslav Chomát. Jako příklad uvádí krátký hraný film Kvantum lopatek, který v ústavu vznikl jako parodie na bondovky a herecky byl obsazen výlučně zaměstnanci pracoviště. „Měl úspěch nejen u nás v ústavu, ocenění získal také v soutěži amatérského filmu.“

Křest knihy
Zleva: Eva Zažímalová, Miroslav Chomát, Věra Dvořáčková

Pod lopatkami Strategie AV21
Ústav termomechaniky AV ČR má dlouholetou tradici ve výzkumu mechaniky pevných látek a kapalin, ale i elektrotechniky. Tyto hlavní oblasti výzkumu hodlá pracoviště zachovat i nadále – bude však hledat nové přístupy a metody, které umožní opět posunout hranice lidského poznání. Velké příležitosti vidí zejména ve využití umělé inteligence nebo aditivních technologií výroby.

Miroslav Chomát věří, že ve všech oblastech výzkumu jeho domovského pracoviště lze najít projekty s potenciálem rozšířit poznání nebo vylepšit stávající technologie: „Vynikajících výsledků v základním výzkumu dosahují například kolegové, kteří se zabývají vývojem laserově-ultrazvukových metod charakterizace materiálů. V tomto výzkumu patří ke světové špičce.“

V aplikovaném výzkumu se jako slibný jeví projekt, který se orientuje na produkci kovových nanočástic jiskrovou ablací. Takto získané nanočástice se uplatní například ve vodíkových palivových článcích nebo elektrolyzérech. Metoda je aktuálně v mezinárodním patentovém řízení, současně se pracuje na její komercializaci. Pracoviště pokračuje také ve zlepšování technologie plazmového vyklepávání kovových povrchů, kterou se podařilo úspěšně komercializovat již dříve.

Ústav termomechaniky AV ČR spolukoordinuje výzkumný program Strategie AV21 Udržitelná energetika. Jde o jedno ze zásadních témat pro společnost. „Většina našich výzkumných směrů má určitou vazbu na energetiku, tudíž nám zapojení do programu otevřelo dveře ke konkrétní spolupráci s dalšími ústavy Akademie věd. Nejde ale o jediný program Strategie, na němž pracujeme. Zapojili jsme se i do řešení několika dalších,“ uzavírá Miroslav Chomát z Ústavu termomechaniky AV ČR.

Text: Luděk Svoboda, Zuzana Dupalová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím zprávy Ústavu termomechaniky AV ČR
Foto: Archiv Ústavu termomechaniky AV ČR

Licence Creative Commons Text je uvolněn pod svobodnou licencí Creative Commons.

IMG_0886

IMG_0886

IMG_0890

IMG_0890

IMG_0912

IMG_0912

IMG_0927

IMG_0927

IMG_0935

IMG_0935

Přečtěte si také

Newsletter A / Z Akademie

Přihlásit se k odběru aktualit

Kalendář událostí

Kontakt:

cernochViktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

e-mail: cernoch@ssc.cas.cz
telefon: +420 221 403 531
mobil: +420 776 792 474