Těžištěm naší činnosti je popularizace vědy a podpora aktivit všech součástí Akademie věd ČR.

 • Točíme vědu!
  Spoty, reportáže, dokumenty.
 • Spravujeme sociální sítě.
  Akademický YTFB videokanál Česká věda.
 • Zajišťujeme technickou a multimediální podporu nejrůznějším projektům v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.
  Technicky zabezpečujeme konference v konferenčních sálech AV ČR v centru Prahy. Tyto sály i pronajímáme. Rezervační systém naleznete zde.
 • Zajišťujeme kongresové a internetové TV přenosy.
 • Nabízíme konzultační a poradenské služby v oblasti audiovizuální produkce.

 Naše zkušenosti mohou být využity i pro Vaše projekty!