Zahlavi

Zrádná slova ve staroslověnštině

Staroslověnština, jazyk přinesený Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století, byl tehdejším Moravanům z velké části srozumitelný. S odstupem více než tisíce let v nás některá slova vyvolávají zcela nové konotace. Přesvědčte se o tom v následujícím testu, v němž vám představíme některé perly, které nás pobavily během práce na digitalizaci a revizi Slovníku jazyka staroslověnského. Virtuální verze tohoto lexikografického veledíla je připravována v rámci projektu Gorazd: Digitální portál staroslověnštiny (gorazd.org), zpracovávaného zaměstnanci Slovanského ústavu AV ČR.

Poznámka: Tento test byl původně vytvořen pro Veletrh vědy. Používáme v něm proto vedle hlaholského a cyrilského zápisu i zjednodušený přepis staroslověnštiny do latinky.

Jaký je správný význam těchto staroslověnských slov?

 

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.