Zahlavi

Zrádná slova ve staroslověnštině

Staroslověnština, jazyk přinesený Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století, byl tehdejším Moravanům z velké části srozumitelný. S odstupem více než tisíce let v nás některá slova vyvolávají zcela nové konotace. Přesvědčte se o tom v následujícím testu, v němž vám představíme některé perly, které nás pobavily během práce na digitalizaci a revizi Slovníku jazyka staroslověnského. Virtuální verze tohoto lexikografického veledíla je připravována v rámci projektu Gorazd: Digitální portál staroslověnštiny (gorazd.org), zpracovávaného zaměstnanci Slovanského ústavu AV ČR.

Poznámka: Tento test byl původně vytvořen pro Veletrh vědy. Používáme v něm proto vedle hlaholského a cyrilského zápisu i zjednodušený přepis staroslověnštiny do latinky.

Jaký je správný význam těchto staroslověnských slov?

 

a. košile
b. straka
c. průjem
a. rypadlo
b. purpur
c. zavazadlo
a. zmlátit
b. držet na uzdě
c. opít
a. sojka
b. datel
c. dárce
a. šou
b. ostuda
c. čest
a. piraně
b. pařmeni
c. vojáci
a. chodba
b. chobot
c. ocas
a. otrokyně
b. holka
c. název velkomoravského hradiště
a. snažit se
b. potřebovat
c. nudit se
a. v rychlosti si prohlédnout
b. setmět se
c. vzbudit

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.