Zahlavi

O nafoukaných větných členech aneb Jak je to s vedlejšími větami

Dokázali byste popsat, co je to vlastně vedlejší věta? Zkuste si kvíz připravený Annou Vrbovou z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Vedlejší věta je v podstatě větný člen, který je „nafouknutý“ do celé věty. Zopakujme si nejprve, jaké větné členy vůbec známe:

přísudek (> vedlejší věta přísudková)
podmět (> vedlejší věta podmětná)
předmět (> vedlejší věta předmětná)
přívlastek (> vedlejší věta přívlastková)
příslovečné určení (> vedlejší věta příslovečná)
doplněk (> vedlejší věta doplňková)

 

A jak takové „nafouknutí“ funguje? Ukažme si to na příkladu:

Na zahradě rozkvetla košatá jabloň.

Slovo košatá je v této větě přívlastkem (jak název napovídá, přívlastek obvykle vyjadřuje vlastnost podstatného jména). Když přívlastek rozvineme do vedlejší věty, vyjádříme jednoduše podobnou myšlenku celou větou – to znamená, že musíme přidat sloveso, protože bez slovesa se žádná věta neobejde, a případně další slova, o která chceme holý větný člen obohatit. Naše vedlejší věta přívlastková tedy může vypadat třeba takto:

Na zahradě rozkvetla jabloň, která má velmi košaté větve.

V obou případech se ptáme stejně: „jaká jabloň?“. Odpověď zní: „košatá“ nebo „která má velmi košaté větve“.

 

A teď si to zkuste sami! Vyberte ze tří možností souvětí, které obsahuje vedlejší větu vzniklou rozvinutím předem určeného větného členu:

1. Jakub včera v divadle koupil kávu neznámé dívce.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

2. Při řešení společného úkolu se projevila Zuzanina tvrdohlavost.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

3. Někdo zasvěcený i přes výslovný zákaz bezpečnostních složek vyzradil důležité tajemství.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

4. Princ se vypravil hledat svou vyvolenou princeznu až na kraj světa.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

5. V bytě hlavního podezřelého to bylo jako po výbuchu.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

6. Kluci včera v parku slyšeli spolužáka říkat podivné věci o jedné neoblíbené učitelce.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

/ / / / /

 

A teď to uděláme opačně. Zkuste vedlejší věty „sbalit zpátky“ do větného členu, aby vznikla jediná (hlavní) věta. Určete, o jaký větný člen / o jaký typ vedlejší věty jde.

  1. K všeobecnému údivu ho obvinil ten, kdo se s ním nejvíce přátelil.
  2. Náš dědeček je takový, že ho mají všichni rádi.
  3. Jelikož venku zuřila bouře, loď vůbec nemohla vyplout na moře.
  4. V rádiu zrovna hráli písničku, kterou mám ze všech nejraději.
  5. Mirek s Lucií celý den mluvili o tom, co si naplánovali na víkend.
  6. Viděli psa, jak se marně pokouší ulovit kočku.

Správné odpovědi, včetně doplňujících otázek, naleznete zde.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.