Zahlavi

O nafoukaných větných členech aneb Jak je to s vedlejšími větami

Dokázali byste popsat, co je to vlastně vedlejší věta? Zkuste si kvíz připravený Annou Vrbovou z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Vedlejší věta je v podstatě větný člen, který je „nafouknutý“ do celé věty. Zopakujme si nejprve, jaké větné členy vůbec známe:

přísudek (> vedlejší věta přísudková)
podmět (> vedlejší věta podmětná)
předmět (> vedlejší věta předmětná)
přívlastek (> vedlejší věta přívlastková)
příslovečné určení (> vedlejší věta příslovečná)
doplněk (> vedlejší věta doplňková)

 

A jak takové „nafouknutí“ funguje? Ukažme si to na příkladu:

Na zahradě rozkvetla košatá jabloň.

Slovo košatá je v této větě přívlastkem (jak název napovídá, přívlastek obvykle vyjadřuje vlastnost podstatného jména). Když přívlastek rozvineme do vedlejší věty, vyjádříme jednoduše podobnou myšlenku celou větou – to znamená, že musíme přidat sloveso, protože bez slovesa se žádná věta neobejde, a případně další slova, o která chceme holý větný člen obohatit. Naše vedlejší věta přívlastková tedy může vypadat třeba takto:

Na zahradě rozkvetla jabloň, která má velmi košaté větve.

V obou případech se ptáme stejně: „jaká jabloň?“. Odpověď zní: „košatá“ nebo „která má velmi košaté větve“.

 

A teď si to zkuste sami! Vyberte ze tří možností souvětí, které obsahuje vedlejší větu vzniklou rozvinutím předem určeného větného členu:

1. Jakub včera v divadle koupil kávu neznámé dívce.

a. Když byl Jakub včera v divadle, koupil kávu neznámé dívce.
b. Jakub včera v divadle koupil kávu dívce, kterou nikdy předtím neviděl.
c. Jakub včera v divadle neznámé dívce koupil, co jí na očích viděl.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

2. Při řešení společného úkolu se projevila Zuzanina tvrdohlavost.

a. Při řešení společného úkolu se projevilo, jak je Zuzana tvrdohlavá.
b. Při řešení úkolu, který měli vypracovat společně, se projevila Zuzanina tvrdohlavost.
c. Zuzanina tvrdohlavost se projevila, když spolužáci řešili společný úkol.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

3. Někdo zasvěcený i přes výslovný zákaz bezpečnostních složek vyzradil důležité tajemství.

a. I když to bezpečnostní složky výslovně zakázaly, někdo zasvěcený vyzradil důležité tajemství.
b. Někdo zasvěcený i přes výslovný zákaz bezpečnostních složek vyzradil to, co mělo zůstat tajemstvím.
c. Důležité tajemství vyzradil i přes výslovný zákaz bezpečnostních složek někdo, kdo byl do věci zasvěcený.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

4. Princ se vypravil hledat svou vyvolenou princeznu až na kraj světa.

a. Princeznu, kterou si vyvolil, se princ vypravil hledat až na konec světa.
b. Princ se vypravil až na konec světa, aby hledal svou vyvolenou princeznu.
c. Princ se vypravil hledat svou vyvolenou princeznu až tam, kde končí svět.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

5. V bytě hlavního podezřelého to bylo jako po výbuchu.

a. Tam, kde přebýval hlavní podezřelý, to bylo jako po výbuchu.
b. V bytě muže, kterého policie podezřívala nejvíce, to bylo jako po výbuchu.
c. V bytě hlavního podezřelého to bylo, jako by tam vybuchla bomba.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

6. Kluci včera v parku slyšeli spolužáka říkat podivné věci o jedné neoblíbené učitelce.

a. Když byli kluci včera v parku, slyšeli spolužáka říkat podivné věci o jedné neoblíbené učitelce.
b. Kluci včera v parku slyšeli spolužáka říkat podivné věci o jedné učitelce, která není moc oblíbená.
c. Kluci včera v parku slyšeli spolužáka, jak říká podivné věci o jedné neoblíbené učitelce.

Doplňující otázka správné řešení naleznete v odkazu na konci kvízu:
Jaké větné členy jsou rozvinuty v ostatních možnostech?

/ / / / /

 

A teď to uděláme opačně. Zkuste vedlejší věty „sbalit zpátky“ do větného členu, aby vznikla jediná (hlavní) věta. Určete, o jaký větný člen / o jaký typ vedlejší věty jde.

  1. K všeobecnému údivu ho obvinil ten, kdo se s ním nejvíce přátelil.
  2. Náš dědeček je takový, že ho mají všichni rádi.
  3. Jelikož venku zuřila bouře, loď vůbec nemohla vyplout na moře.
  4. V rádiu zrovna hráli písničku, kterou mám ze všech nejraději.
  5. Mirek s Lucií celý den mluvili o tom, co si naplánovali na víkend.
  6. Viděli psa, jak se marně pokouší ulovit kočku.

Správné odpovědi, včetně doplňujících otázek, naleznete zde.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.